30 de desembre de 2011

NADAL a HARIBALA // NAVIDAD en HARIBALA// HARIBALA’s CHRISTMAS

Ja ha passat el Nadal i els nens i nenes d’Haribala ho han celebrat amb un espectable teatral (semblant als pastorets), balls i cançons en telugu (la llengua de l’Estat d’Andhra Pradesh) i amb el ja tradicional per segon any consecutiu, Tió de Nadal.
Aquesta tradició, exportada de Catalunya, demanava bones collites i per tant és molt apropiada en una zona rural com la que estem.

El Tió es va portar bé, perquè els nens del centre li van estar donant menjar durant una setmana, la cara de sorpresa el dia següent al veure el plat buit no té preu.

Ara estem a l’época més freda de l’any, el seu hivern és de 20 graus, però ells passen fred, així que els nens van demanar mantes, jerseis… i el tió va ser més generós, a part d’això cada nen va tenir un pijama, gomes pel cavell, cinturons, pilotes de goma i per tots un joc del CARAMBALL, calentadors d’aigua per la dutxa, i un aparell de música per la cuina i el menjador, per poder celebrar les festes, aniversaris… amb la música de les pel.lícules indies que tant els agraden.

Els treballadors també van tenir el seu regalet, un sari per les dones, i tela per una camisa pels homes, ja que aquí tothom es fa la roba a mida, (contrariament a Europa aquí és més econòmic fer-se fer la roba al sastre), i un rellotge cada un, a veure si millorem tots la puntualitat que a la India no és massa habitual, jajaja.

Al final de tot podreu veure uns petits videos amb qualitat molt baixa,ho sentim... però no tenim càmara i utilitzem la de fotografies, si algún rei és generós i ens vol regalar una càmara serà molt ben vinguda...

Gràcies a tots els actes que s’han fet aquest any els nens i nenes d’Haribala han pogut tenir un Nadal diferent (www.amicsdelaunio.orgwww.bacderodasport.com/index.asp, www.sanghayoga.es, i a tots els que heu fet donacions particulars i heu participat en totes les nostres festes, Sant Jordi, Xè Aniversari, festa de la tardor...) MOLTES GRÀCIES A TOTS.

Des d’HARIBALA India us desitgem unes

 BONES FETSES i UN BON ANY.

Català (ja ho sabeu però mai va malament recordar d’on ve.

 

Ya ha pasado la Navidad y los niños y niñas de Haribala lo han celebrado con un espectáculo teatral (similar a los pastorcillos), bailes y canciones en telugu (la lengua del Estado de Andhra Pradesh) y con el ya tradicional, por segundo año consecutivo, el Tió de Nadal.
Esta tradición, exportada de Cataluña, pedía buenas cosechas y por lo tanto es muy apropiada en una zona rural como en la que estamos.

El Tió se llevó bien, porque los niños del centro le estuvieron dando comida durante una semana, la cara de sorpresa el día siguiente al ver el plato vacío no tiene precio.

Ahora estamos en la época más fría del año, su invierno es de 20 grados, pero ellos pasan frío, así que los niños pidieron mantas, jerseys ... pero el Tió fue más generoso, por lo demás cada niño tuvo un pijama, gomas para el pelo, cinturones, pelotas de goma y para todos un juego del CARAMBALL, calentadores de agua para la ducha, y un aparato de música para la cocina y el comedor, para poder celebrar las fiestas, cumpleaños ... con la música de las películas indias que tanto les gustan.

Al final de todo podreis ver unos videos de muy baja calidad, lo sentimos, pero no tenemos cámara, utilizamos la de fotografís, si algún rei es generoso y nos regala una será muy bienvenida...

Los trabajadores también tuvieron su regalito, un sari para las mujeres, y tela para una camisa los hombres, ya que aquí todo el mundo se hace la ropa a medida, (contrariamente a Europa aquí es más económicos hacerse hacer la ropa por el sastre ), y un reloj cada, uno a ver si mejoramos todos la puntualidad que en la India no es demasiado habitual, jajaja.

Gracias a todos los actos que se han hecho este año los niños y niñas de Haribala han podido tener una Navidad diferente (www.amicsdelaunio.org, www.bacderodasport.com / index.asp, www.sanghayoga.es, y a todos los que habéis hecho donaciones particulares y habéis participado en todas nuestras fiestas, Sant Jordi, X Aniversario, fiesta de otoño ...) MUCHAS GRACIAS A TODOS.

Desde Haribala India os deseamos unas

 
BUENAS FIESTAS  y un BUEN AÑO.

español


Christmas has passed and the children of Haribala played in a theater
(like the pastorets in catalan), danced and sang songs in Telugu (the
language of the State of Andhra Pradesh) for the second consecutive
year, Tió de Nadal.
This exported tradition of Catalonia, demands good harvests and
therefore is very appropriate in a rural area like where we are.

The Tio was good, because children were the center and will give food
for a week, her face in surprise the next day to see the empty plate
is priceless.

We are now in the coldest period of the year, the winter is 20
degrees, so they asked for blankets, sweaters ... and the Tió was more
generous than that, each child had pijamas, hair elastics, belts,
rubber balls and a CARAMBALL, water heaters for the shower, and a
music system for the kitchen and dining room, to celebrate the
holidays and birthdays.The workers also had their presents, a sari for women and a shirt for
men and a watch for each one to see if anyone improves punctuality in
India.... that is not too common.. jajaja.

Thanks to all acts  of kindness made this year.  The children were
able to have a different Christmas in Haribala (www.amicsdelaunio.org,
www.bacderodasport.com / index.asp, www.sanghayoga.es.  Thank you to
all those who have made individual donations and who have participated
in our celebrations: St. Jordi, X Anniversary, Feast of the Autumn
...) Thank you all.

From HARIBALA India we wish you.

 
HAPPY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW.

english


Buscant un Tió, buscando un tió, checking for a Tió
Concurs per posar-li cara al Tió, concurso para ponerle cara al Tió, checking face for the Tió.


Donant de menjar al Tió, perquè cagui força, dando de comer al Tió para que cague regalos, Giving food to Tió for have a lot of gifts.

Els pastorets, los pastorcillos, the shepperds


Els reis mags, los reyes magos, the magic kings
Ballant en DIL DOOBA,bailando el DIL DOOBA,dancing DIL DOOBA (by Sara Zarza)
Cagant el tió, pica ben fort... cagando el Tió, pega fuerte..., shitting Tió, strong...


Equip de música per la cuina, equipo de música para la cocina, music system for the kitchen.
Que guapes elles amb els nous pijames, que guapas ellas con sus nuevos pijamas, so pretty with new pikamas


Començala festa,a ballaaaaaaaaaaaaar, 
empieza la fiesta a bailaaaaaaaaaaaaaar, 
start the party, danceeeeeeeeeeeee.

caramball

VIDEOS NADAL // VIDEOS NAVIDAD // CHRISTMAS VIDEOS


català : http://ca.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

español : http://es.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

english: http://en.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal


24 de desembre de 2011

YOGA, TAI TXI i BALLS de BOLLYWOOD AL CENTRE ESPORTIU de BAC de RODA de BARCELONA// YOGA, TAI TXI y BAILES DE BOLLYWOOD en el CENTRO DEPORTIVO de BAC de RODA en BARCELONA// YOGA, TAI TXI and BOLLYWOOD DANCES in SPORTS CENTER BAC de RODA in BARCELONA

El 18 de Juny el CENTRE ESPORTIU BAC de RODA de Barcelona va cedir les seves instal.lacions per fer yoga, tai txi i balls de Bollywood solidaris. Membres de la ONG van dedicar unes paraules als assistents i van convidar a veure l’exposició de fotografies que es va instal.lar a la sala, i la projecció de videos de la ONG.
Després del yoga i el tai txi més relaxant van entrar els balls de Bollywood que últimament sempre acompanyen les nostres festes.

Volem donar les gracies a tots els membres del CENTRE ESPORTIU BACde RODA per cedir-nos l’espai i a tots els assistents per participar en aquetes activitats solidàries que permeten donar difussió a la tasca que s’està duent a terme des de la India.

http://www.bacderodasport.com/index.asp

La Recaptació de l’acte va ser de 60 Euros que s’han destinat a material per activitats dels nens i nenes que viuen al Centre d’Acollida.

El 18 de Junio ​​el CENTRO DEPORTIVO BAC de RODA de Barcelona cedió sus instalaciones para realizar yoga, tai chi y bailes de Bollywood solidarios. Miembros de la ONG dedicaron unas palabras a los asistentes e invitaron a ver la exposición de fotografías que se instaló en la sala, y la proyección de videos de la ONG.
Tras el yoga y el tai chi más relajante entraron los bailes de Bollywood que últimamente siempre acompañan nuestras fiestas.

Queremos dar las gracias a todos los miembros del CENTRO DEPORTIVO BAC de RODA por cedernos el espacio y a todos los asistentes para participar en esas actividades solidarias que permiten dar difusión a la labor que se está llevando a cabo desde la India.

http://www.bacderodasport.com/index.asp
La Recaudación del acto fue de 60 euros que se han destinado a material para actividades de los niños y niñas que viven en el Centro de Acogida.

On 18 June the SPORT CENTER BAC de RODA of Barcelona gave way their installations n order to realize the charitable Tai Txi and Bollywood dance. Members of NGO dedicated a few words and invited the audience to see the photo exhibition that was installed in the hall, and the projection of videos of the ONG.
After relaxing yoga and tai chi started the Bollywood dance nowadays they always accompany our celebrations.

We want to thank all members of the
SPORT CENTER BAC de RODA who gave way us the space and also all those who were present and participated in these charitable activities and supported us thanks to these activities we can give more publicity of all our the activities those are being carried out in India.The collection on this occasion was 60 Euros and is designated for the manual materials of children living in the Centre for Children.
16 de desembre de 2011

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE PORTÀTILS DE SEGONA MÀ // CAMPAÑA DE RECOGIDA DE PORTÁTILES DE SEGUNDA MANO// SECOND HAND LAPTOPS CAMPAIGN.

Després de l’èxit de la campaya de càmares de fotografia pel projecte amb els nens, ara estem intentant muntar una sala d’ordinadors pels nen@s del centre i obert pels nens del barri. Ara s’acosta Nadal, i potser teniu algún portàtil que FUNCIONA però va molt lent, pesa molt o simplement us han regalat un nou ordinador.
Ser el màxim sostenibles, reciclar i educar són un dels nostres principis, i material que a Europa potser ja no fem servir a la India pot servir per donar classes als nens i entrar al món de les noves tecnologies, fent així més petites les distàncies entre el primer món i el tercer.
La formació a d’estar a l’abast de tots i les noves tecnologies en són una part molt important.
Si tens un portàtil per donar posa’t en contacte amb HARIBALA haribala@haribala.ong o al telèfon 93 790 38 73
Reenvia aquest link a qui creguis que li pugui interessar, empreses o particulars.


Después del éxito de la campaña de cámaras de fotografía para el proyecto con los niños, ahora estamos intentando montar una sala de ordenadores para los niñ@s del centro y abierto a los niñ@s del barrio. Ahora se acerca Navidad, y puede que tengáis algún portátil que FUNCIONA pero va muy lento, pesa mucho o simplemente os han regalado uno nuevo.
Ser el máximo sostenibles, reciclar y educar son unos de nuestros principios, y material que en Europa puede que ya no se utilice en la India puede servir para dar clases a los niñ@s y entrar en el mundo de las nuevas tecnologías, haciendo así más cortas las distancias entre el primer mundo y el tercero.
La formación tiene que estar al alcance de la mano de todos y las nuevas tecnologías son una parte muy importante.
Si tienes un portátil para donar ponte en contacto con HARIBALA haribala@haribala.ong o en el teléfono 93 790 38 73
Reenvía este link a quien creas que le pueda interesar, empresas o particulares.

After the success of Campaign of cameras for photography project with children, we are now trying to set up a computer room for the children of the Center and will be opened for the children of the area. Now Christmas is approaching, perhaps you have a laptop and it works but very slow, very heavy or have just given you a new computer.
Being the most sustainable, recycling and education are some of our principles and materials that may no longer be useful in Europein India they can be used to teach children and enter the world of new technologies, thus making smaller the distances between the first and third world.
The formation must be accessible to all and the new technologies are an important part of it.
If you have a laptop to donate it and please contact HARIBALA haribala@haribala.ong or telephone 0034 93 790 38 73
Forward this link to those who believe it may concern, companies or individuals14 de desembre de 2011

CONCERT DE MÚSICA PER SANTA CELCILIA EN BENEFICI D’HARIBALA //CONCIERTO DE MÚSICA POR SANTA CECILIA EN BENEFICIO DE HARIBALA // SANTA CECILIA MUSIC CONCERT BENEFIT OF HARIBALA

Com cada any la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers van celebrar el tradicional concert en benefici d’una entitat, aquest any l’entitat escollida ha estat HARIBALA.
El 20 de Novembre el públic assistent a l’acte va poder gaudir de la música i les cançons de la Societat Coral.
Socis de la ONG van estar repartint informació sobre  la tasca que HARIBALA fa a la India i el president de la ONG va dir unes paraules per explicar els projectes que actualment la ONG té en marxa.
La recaptació total va ser de 1.309,25 Euros que es destinaran a les activitats de Nadal i a completar les revisions mèdiques de tots els nens apadrinats que en breu podreu veure penjades a aquest madeix bloc

Moltes gràcies a la Societat Coral Amics de la  Unió
i a tots els assistents a l’acte, gràcies a col.laboracions com aquestes a la india poden seguir treballant.


Como cada año la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers celebraron el tradicional concierto en beneficio de una entidad, este año la entidad elegida ha sido Haribala.
El 20 de Noviembre el público asistente al acto pudo disfrutar de la música y las canciones de la Sociedad Coral. Socias de la ONG estuvieron repartiendo información sobre el trabajo que HARIBALA hace en la India y el presidente de la ONG dijo unas palabras para contar los proyectos que actualmente la ONG tienen en marcha.
La recaudación total fue de 1.309,25 euros que se destinarán a las actividades de Navidad y completar las revisiones médicas de todos los niños apadrinados que en breve podréis ver colgadas en este bloque.

Muchas gracias a la Sociedad Coral Amigos de la Unión
 opadro@amicsdelaunio.org
www.amicsdelaunio.org

ya todos los asistentes al acto, gracias a colaboraciones como estas en la India pueden seguir trabajando.

As every year, the association named "Societat Coral Amics de la Unió" of Granollers celebrated the traditional concert for the benefit of an organization, this year the association has chosen our NGO HARIBALA as beneficent.
On 20th November 2011, the audience during the concert enjoyed music and songs. Some members of the NGO distributed information of the HARIBALA and its projects in India and the President of the NGO explained briefly about the projects those are being done in India.
 
The total collection was 1309.25 Euros and it will be used for Christmas activities and Medical Check Up of the children and you will see soon the pictures of the same activities on this blog.
 
Many thanks to the Societat Coral Amics de la Unió de Granollers
opadro@amicsdelaunio.org
www.amicsdelaunio.org

and to all those attended the event, the projects in India will continue thanks to this kind of collaborations.