19 de gener de 2011

COLLITA DE CIGRONS-COSECHA DE GARBANZOS-CHICKPEAS HARVESTAquí teniu els fruits de la collita.
Aquí tenéis los frutos de la cosecha.
Here you are the results of the harvest.Camps de cigrons al costat del Centre d'Acollida.
Campos de garbanzos al lado del Centro de Acogida.
Chickpeas fields next to CAC building.Els camps sota el sol.
Los campos bajo el sol.
Fields under the sun.

I sota de la lluna...
Y debajo de la luna...
And under the moon...


Vista des de la planta baixa del CAC.
Vista des de la planta baja del CAC.
View from the ground floor of CAC building.


Vista des del pis superior del CAC.
Vista desde el piso superior del CAC.
View from the upper floor of CAC building.


Dones de la Cooperativa agrícola recollint els cigrons. Actualment hi ha 15 dones treballant a la cooperativa.

Mujeres de la Cooperativa agrícola recogiendo los garbanzos. Actualmente hay 15 mujeres trabajando en la cooperativa.

Women from the agricultural cooperative gathering the chickpeas. At the moment there are 15 women working in the cooperative.
18 de gener de 2011

REUNIÓ DE PARES-REUNIÓN DE PADRES-PARENTS MEETING


Pares i mares convocats a una reunió informativa al Centre d'Acollida.
Padres y madres convocados a una reunión informativa en el Centro de Acogida.
Parents attending to a meeting in CAC building.En Shourie explica la importància de que els nens i les nenes vinguin a les classes de repàs. Ara estan en l'últim trimestre del curs i s'han d'esforçar per passar de curs. També explica que els pares han de portar les notes de l'escola, justificants i rebuts de matrícula perquè Haribala es faci càrrec dels estudis dels nens i nenes.

Shourie habla de la importancia de que los niños y las niñas vengan a las clases de refuerzo. Ahora están en el último trimestre del curso y tienen que esforzarse para pasar de curso. También explica que los padres deben traer las notas de la escuela, justificantes y recibos de matrícula para que Haribala se haga cargo de los estudios de los niños y niñas.

Shourie talks about the importance of children's attendance to tuition classes in CAC. This is the last term of the course and children must work hard in order to pass the course. He also insists on the fact that parents must hand over children's qualifications and registration fee receipts, to make possible that Haribala takes care of the schooling expenses.En Shourie amb un grup de mares.
Shourie con un grupo de madres.
Shourie with a group of mothers.La majoria dels assistents eren mares.
La mayoría de los asistentes eran madres.
The greater part of the attendance were mothers.Però també van venir alguns pares !
¡ Pero también vinieron algunos padres !
But some fathers also came !

12 de gener de 2011

HEM CAGAT EL TIÓ-hemos hecho cagar al TIÓ-we made to shit the TIÓ


El TIÓ acostuma a ser un tronc de roure o alzina, uns quants dies abans de fer-lo cagar, s’ha de tapar amb un tros de tela per evitar-li els refredats i alimentar-lo amb pa o galetes. D’aquesta manera, si ha menjat bé, cagarà regals i llaminadures.

El TIÓ suele ser un tronco de roble o encina y unos días antes de hacerlo cagar, se tiene que tapar con una tela para evitarle resfriados y alimentarlo con pan o galletas. De esta forma, si come bien, cagará muchos regalos y golosinas.

The TIÓ usually is an oak trunk, few days before shitting, you must cover it with a cloth to avoid colds and feed it with bread or crackers. That way, if it has eaten well, will shit gifts and sweets.
Nadal aprofita les festivitats del SOLSTICI d’hivern, el qual correspon amb el moment de l’any en què el sol arriba a la seva alçada mínima en el zenit, i per tant, amb el període en què l’astre es fa menys visible i escalfa menys. Aquest moment marcava i marca encara ara una fita notable en els fets referents als cultius i als interessos agrícoles i ramaders.

Navidad aprovecha las festividades del solsticio de invierno, el cual corresponde con el momento del año en que el sol llega a su altura mínima en el cenit, y por tanto, con el período en que el astro se hace menos visible y calienta menos. Este momento marcaba y marca todavía un hito notable en los hechos referentes a los cultivos y a los intereses agrícolas y ganaderos.


Christmas were the festivities of the winter solstice, which corresponds to the time of year when the sun reaches its zenith in the minimum height, and therefore with the period when the star becomes less visible and less hot. This moment marked and still marks a significant milestone in the facts relating to crops and livestock and agricultural interests.


En Prakash explica la similitud que té la festa del TIÓ catalana amb la festivitat de SANKRANTHI índia (celebracions per la collita) que celebren precisament aquesta setmana (com l'escolta la Tammy, la gossa del Centre, jejeje)

Prakash
explica la similitud que tiene la fiesta del TIÓ catalana con la festividad de SANKRANTHI índia (celebraciones por la cosecha) que celebran precisamente esta semana (como lo escucha la Tammy, la perra del Centro, jejeje)

Prakash explain the similarity between TIÓ, the catalan feast and SANKRANTHI feast (harvest celebration) just this week (look how listen Tammy, the Center dog, jejeje)
Per fer cagar bé el TIÓ s'ha de cantar una cançó, vam fer la versió més senzilla....
Para cagar bien el tió se tiene que cantar una cancion, hicimos una version bien sencilla....
For shitting the TIÓ it is necessary to sing a song, we did the simpler version

CAGA TIÓ,
AMETLLES I TORRÓ
SI NO CAGUES BÉ
UN COP ET DONARÉ
PAM, PAM, PAMDesprés d'escalfar-lo ben fort hi ha la recompensa
Después de calentarlo fuerte, hay la recompensa
After heating it loud there is the reward
Els grans també el van fer cagar
Los mayores también lo hicieron cagar
The older ones made it to shit tooI ben feliços amb els regalets cap a casa
Y bien contentos con los regalitos para casa
And happy with the little presents at home