29 de juny de 2011

Activitats al Centre / Actividades en el Centro / Activities in the Center

Amb l'arribada dels nens al centre i l'ajuda dels voluntaris, això és un no parar!
Gràcies a les donacions s'han recollit llibres per la biblioteca i cada dia els nens practiquen una hora de lectura i al vespre, abans d'anar a dormir, s'explica un conte per fer venir la son.
 
Con la llegada de los niños al centro y la ayuda de los voluntarios, esto es un no parar!
Gracias a las donaciones se han conseguido libros para la biblioteca y todos los días los niños practican una hora de lectura y por la noche, antes de ir a dormir, se les explica un cuento para que se duerman.
 
With the first children in the center and the help of volunteers, this non stop!
Thanks to donations some books have been gathered for the library and everyday the children practice one hour reading. In the evening, volunteers read them a story before going to sleep.

Gràcies a tothom pels llibres / Gracias a todos por los libros /
Thank you everybody for the books
 
 
 
 

I coincidint amb l'entrada de l'estiu, no podia faltar la revetlla de Sant Joan. En Prakash els va explicar la tradició d'aquesta festa a Catalunya i un cop tothom ho va entendre van cantar i ballar tots junts, tant els nens del centre com els del poble que assisteixen a les activitats. Hi havia tots els elements per a una bona revetlla: una foguera, petards i nens tirant els petards sense parar!

Coincidiendo con el principio de verano, no podía faltar la verbena de San Juan. Prakash les explicó la tradición de esta fiesta en Cataluña y una vez todo el mundo supo qué era, cantaron y bailaron todos juntos, tanto los niños del centro como los del pueblo que participan en las actividades. Había todos los elementos para que fuera una buena verbena: una hoguera, petardos y niños tirando los petardos sin parar!
 
As it was the beginnig of summer, it could not be missed Saint John's Eve, a popular tradition in Catalonia. Prakash explained to everybody about this celebration and once everybody knew about it they all sang and danced together, all children form the center and those from the village who join the activities. There were all basic elements for a good celebration: a bonfire, firecrackers and children playing with the firecrackers!
Festa! / ¡Fiesta! / Party!
 
 
 
 
 
 
 
 

I per si no en tenien prou... els voluntaris que hi ha ara al centre (la Montse, la Núria i l'Ivan) van invitar els nens al cinema. Per a molts d'ells era la primera vegada. Van aprofitar l'estrena d'una pel·lícula que tothom en parlava molt bé, Badrinath, on el protagonista és un actor molt famós (Allu Arjun) i és clar, els nens sabien totes les seves cançons abans de començar la pel·lícula i tot.
Desprès d'això, els voluntaris hauran de començar a aprendre's les cançons i les coreografies per practicar amb els nens.

Y por si no les bastaba... los voluntarios que están ahora en el centro (Montse, Núria e Ivan) invitaron a los niños a ir al cine. Para muchos de ellos era la primera vez, Aprovecharon el estreno de una película de la que todo el mundo hablaba muy bien. Badrinath, en la que el protagonista es un actor muy famoso (Allu Arjun) y claro, los niños se sabían todas sus canciones antes de empezar.
Después de esto, los voluntarios tendrán que aprenderse las canciones y las coreografías para practicar con los niños.

And if it was not enough... the volunteers who are now in te center (Montse, Núria and Ivan) invite children to go to the cinema. For some of them it was the first time. They went to see a new movie recommended by many people, Badrinah, which main actor is very famous (Allu Arjun) and of course, all children knew in advance all the songs.
After that, volunteers will have to learn the songs and the dances to be able to practice with them.

Anem al cinema! / ¡Vamos al cine! / We go to the cinema!
 
 
 
 

24 de juny de 2011

Més sessions de Yoga a la platja


Benvolguts i benvolgudes,

Després de l'èxit de les anteriors convocatòries de Yoga a la platja organizades per l'associació Sangha Yoga, arriben les vacances.

Aprofiteu per gaudir de l'última sessió abans de l'estiu!! El dia 2 de juliol serà l'úlima classe de yoga a la platja de Castelldefels i es farà un descans fins el setembre.

Si voleu fer una mica d'exercici en un entorn immillorable aprofiteu aquesta ocasió!

ON: a la platja de Castelldefels, davant del carrer 19.
QUAN: el 2 de juliol
QUANT: el què vulguis. Totes les aportacions seran destinades íntegrament als projectes d'Haribala.

No hi pots faltar!
Si vols més informació, pots consultar la pàgina web de Sangha Yoga o el nostre bloc.

Moltes gràcies als amics de Sangha Yoga per la seva cooperació.

20 de juny de 2011

Primers nens del centre / Primeros niños del centro / First children in the Center

El centre ja es comença a omplir! 

El dia 10 de juny es van presentar els primers nens que han entrat a viure al centre i es van signar el accords amb els familiars. També hi havia programada una reunió amb tots els pares dels nens que estan apadrinats però només hi van assistir unes 160 persones. Durant la segona reunió dos dies més tard, sí que hi van assitir quasi tots els nens, nenes, nois i noies apadrintats, uns 200 en total. En Prakash es va encarregar de la presentació amb la resta de l'equip (Arlappa, Pushpa, Latha i Sujatha). A part del funcionament del centre, també van explicar la presència dels voluntaris que hi hagut fins ara i els que arribaran en els propers mesos. 
També van parlar sobre el compromís que tots havien de tenir amb els estudis i les seves responsabilitats. Haribala els pot ajudar, però ells hauran de posar-hi el seu esforç. 
La reunió va durar ben bé unes 3 hores en el menjador del centre.


El centro empieza a llenarse!

El día 10 de junio se presentaron los primeros niños que han entrado a vivir en el centro y se firmaron los acuerdos con los familiares. También estaba programada una reunión con todos los padres de los niños y niñas apadrinados pero tan sólo asistieron unas 160 personas. Durante la segunda reunión dos días más tarde, sí que asistieron casi todos los niños, niñas, chicos y chicas apadrinados, unos 200 en total. Prakash se encargó de la presentación junto con el resto del equipo (Arlappa, Pushpa, Latha i Sujatha). A parte del funcionamiento del centro, también se explicó la presencia de los voluntarios que han habido hasta el momento y los que llegarán durante los próximos meses. También se habló del compromiso que todos debían tener con los estudios y sus responsabilidades. Haribala los puede ayudar, pero ellos tendrán que esforzarse. 
La reunión duró unas 3 horas en el comedor del centro.


The center has the first children!

On June 10th it was the official presentation of the first chidren who will live in the center and agreements with families were signed. It was also scheduled the first meeting with all parents and relatives of foster children, but only about 160 people attended. However, during the second meeting two days after, almost all kids, boys and girls were present, about 200 in total. Prakash was in charge of the presentation with the rest of the team (Arlappa, Pushpa, Latha i Sujatha). Besides the running of the center, it was explained the participation of volunteers until the moment and those who will come during this year. They also talked about the commitment everyone should have with the studies and their responsabilities. Haribala can help them, but they have to do an effort too. 
The meeting lasted for 3 hours and took place at the dinning room of the center.


Primers nens / Primeros niños / First children
 
 
 
 

Reunió de pares i nens / Reunión de padres y niños / Meeting with parents and children


Activitats amb els voluntaris / Actividades con los voluntarios / 
Activities with volunteers

 
 
 
 


12 de juny de 2011

Inauguració del Centre / Inauguración del Centro / Inauguration of the Center

Un cop acabades les obres, el següent pas és la benedicció de l'edifici tal i com marca la tradició. El ritual, que en telegu es diu MEKA, és una cerimònia hindú per beneir el nou edifici i bàsicament per invocar la bona sort. Els homes es reuneixen i maten una cabra amb la sang de la qual marquen amb una mà pintada totes les parets de la part superior de l'edifici. Després, es fan ofrenes de cervesa, diners, coco... En acabat es prepara un àpat amb la carn per a tot els homes. 

És important en la cultura hindú seguir totes aquestes tradicions i s'han de respectar. 
Aquí teniu unes imatges del ritual. 

Una vez terminadas las obras, el siguiente paso es la bendición del edificio tal y como manda la tradición. El ritual, que en telegu se llama MEKA, es una ceremonia hindú para bendecir el nuevo edificio y básicamente para invocar la buena suerte. Los hombres se reúnen y matan una cabra con cuya sangre marcan con una mano pintada todas las paredes de la parte superior del edificio. Después, se hacen ofrendas con cerveza, dinero, coco... Para terminar, se prepara una comida con la carne para todos los hombres. 

Es importante en la cultra hindú seguir todas estas tradiciones y hay que respetarlas.
Aquí tenéis algnas imágenes del ritual.

Once the works on the building are finished, next step is the blessing of the building as Hindu tradition stablishes. The ritual, called MEKA in Telgu, is an Hindu ceremony to bless the building and call on good luck. Men gather and kill a goat. With its blood they mark a hand on every wall of the upper part of the building. Afterwards, they make offerings with beer, money, coconut... And to finish, a meal is prepared for all men.

In Hindu culture is important to folllow all traditions and those have to be respected.
Here you are some images of the ritual.


Preparatius / Preparativos / Preparations


Mans pintades amb sang d'animal / Manos pintadas con sangre de animal / 
Hands painted with animal's blood

Ofrenes / Ofrendas / Offerings


Àpat al menjador del centre / Comida en el comedor del centro / 
Meal at Center's dining room

8 de juny de 2011

El Centre comença a tenir forma... i color!

Desprès de dies entre esboços, dibuixos i pinzells l'equip del Bhanu Project ha acabat de pintar les parets del centre amb imatges de la història de la Bhanu. Ells són en Miquel, en Carles i l'Albert Penao, però a Koilakuntla els coneixen com el Michel, el Xa i el Penao, il·lustradors professionals que han omplert el centre de color i amb un toc personal.

Han trigat quasi dos mesos, però un cop van trobar el material necessari i repintar algun dibuix fet pels nens han pogut acabar la feina.

Disfruteu de les imatges!Después de días entre bocetos, dibujos y pinceles el equipo del Bhanu Project terminó de pintar las paredes del centro con las imágenes de la historia de Bhanu. Ellos son Miquel, Carles y Albert Penao, pero en Kailakuntla los conocen como Michel, Xa y Penao, ilustradores profesionales que han llenado el centro de color y con un toque personal.

Han tardado casi dos meses, pero una vez encontraron el material necesario y repintar algún dibujo que hicieron los niños pudieron terminar el trabajo.

¡Disfrutad de las imágenes!


After to have spent some days among drafts, drawings and paintbrushes the Bhanu Project team finished to paint the walls of the center with some images of Bhanu's story. They are Miquel, Carles and Albert Penao, but in Koilakuntla they are all known as Michel, Xa and Penao, professional painters that have provided the center with color and a personal touch.

The work took almost two months. After they got all material needed and to paint again some drawings made by children, they could finish it.

Enjoy the pictures!


Els artistes / Los artistas / The artists


Primers esboços / Primeros bocetos / First drafts


Això ja pinta millor / La cosa ya pinta mejor / That looks much better


Escriure en Telegu costa una mica / Escribir en Telegu cuesta un poco /
To write in Telegu is a bit hard


Ben fet nois! / ¡Buen trabajo chicos! / Well done!