20 d’agost de 2011

Happy Birthday!!

A l'Índia, o potser a Koilakuntla, no celebren gaire els aniversaris. De fet, hi ha gent que fins i tot no saben la seva data de naixement i per tant no ho celebren mai. Amb els nens del centre s'ha fet un calendari amb tots els aniversaris de cada mes. Als nens que no sabien la seva data i tampoc constava en cap document, se'ls va deixar escollir un dia. D'aquesta manera, cada mes es a una festa multitudinària amb els nens del centre i del barri de Swamy Nagar. 
Aquí teniu una mostra de la festa dels anivesaris del juliol. La majoria de nens no havien celebrat mai una festa d'aniversari i ja us pdeu imaginar les cares de felicitat que feien.
Aquesta activitat i altres tallers organitzats pels voluntaris són possibles gràcies a una donació mensual que permet als nens participar en activitats lúdiques de manera periódica.

En la India, o quizás sólo en Koilakuntla, no se celebran demasiado los cumpleaños. De hecho, hay gente que no sabe ni su fecha de nacimiento y por tanto no lo celebran nunca. Con los niños del centro se ha eleborado un calendario con todos los cumpleaños de cada mes. A los niños que no sabían la fecha y tampoco constaba en ningún documento, se les dejó escoger un día. De este modo, cada mes hay una fiesta multitudinaria con los niños del centro y del barrio de Swamy Nagar.
Aquí tenéis una muestra de la fiesta de los cumpleaños del mes de julio. La mayoría de los niños no habían celebrado nunca una fiesta de cumpleaños y ya os podéis imaginar la cara de felicidad que tenían todos.
Esta actividad y otros talleres organizados por los voluntarios són posibles gracias a una donación mensual que permite a los niños participar en actividades lúdicas de manera periódica.

In India, or at least in Koilakuntla, people do not celebrate as much birthdays as we do. Actually, there are many people who do not know their birthday date so they never celebrate it. In the center, a calendar with all birthdays has been made for every month. Children who did not know their birthday and it was not even in official documents could chose the date they prefer to celebrate it. In that way every month there is a mass birthday party with children from the center and from Swamy Nagar neighborhood. 
Here you are some pictures of July's birthday party. Most of the children had never celebrated their birthday before, so you can imagine their expression of happiness. 
This activity and other workshops organized by volunteers are possible thanks to a monthly donation that allows children to participate in recreational activities from time to time.  

11 d’agost de 2011

Voluntaris / Voluntarios / Volunteers


Haribala, com moltes altres organitzacions, es beneficia de l'ajuda de molts voluntaris que participen de manera solidària en els projectes de l'entitat. Amb el que portem d'any han passat pel centre uns 20 voluntaris.
A part de les tasques quotidianes del centre i la companyia i activitats amb els nens, tots els voluntaris que conviuen a Haribala es comprometen a dur a terme projectes concrets i molt diversos. Aquest mes d'agost han coincidit molts voluntaris i els nens estan ben entretinguts amb totes les activitats. 

Haribala, como muchas otras organizaciones, se beneficia de la ayuda de muchos voluntarios que participan de manera solidaria en los proyectos de la entidad. Con lo que llevamos de año han pasado por el centro unos 20 voluntarios.
A parte de las tareas cotidianas del centro y la compañía y las actividades con los niños, todos los voluntarios que conviven en Haribala se comprometen a llevar a cabo proyectos concretos y muy diversos. Este mes de agosto han coincidido muchos voluntarios y los niños están muy entretenidos con todas las actividades.

Haribala, as many other organizations, gets help from many volunteers who participate in all projects of the organization in a supportive way. During this year, Haribala have had around 20 volunteers. 
Apart from everyday tasks and the company and activities with children, all volunteers get the commitment to undertake a specific project. This month, many volunteers have meet up in Haribala and children are very happy to participate in so many activities.

Montse
Coordinadora del centre amb Haribala Espanya
Coordinadora del centro con Haribala España
Center coordinator with Haribala Spain

Núria & Iván
Supervisió d'obres del centre, suport classes de repàs
Supervisión de las obras del centro, clases de repaso
Building works supervision, review classes

Gabi & Aitor
Curtmetratge, revista, fotos
Cortometraje, revista, fotos
Short film, review, photos
Stefano
Mural de la façana
Mural de la fachada
Painting of the wall

Elisa & Anna
Projecte de fotografia
Proyecto de fotografía
Photography project

Laura & Bàrbara
Orientació acadèmica i classes 
Orientación académica y clases
Academic orientation and courses


I ara estem esperant la Sara, professora de ball i yoga que ens ensenyarà a tots a ballar Tollywood (dansa del sud de l'Índia amb cançons en telugu). 

Y ahora estamos eserando a Sara, profesora de baile y yoga que nos enseñará a todos a bailar Tollywood (danza del sur de la India con canciones en telugu).     

And now we are waiting Sara, dance and yoga teacher, who will us all how to dance Tollywood (dance from South India with songs in Telugu).