29 de novembre de 2011

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DEL CENTRE D'ACOLLIDA // PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE AGOGIDA // PRESENTATION OF CENTER PROJECT

CAN PALAUET

Aquest 11 de novembre es va presentar davant la ciutadania de Mataró la valoració i Balanç econòmic del projecte de "construcció d’un centre d’acollida per a nens orfes a la India” que HARIBALA ha portat a terme durant aquests últims 5 anys amb la col.laboració principal de l’Ajuntament de Mataró.
Els assistents van poder veure videos de la inauguració que es va fer a la India a l’Agost, un documental que van realitzar la productora www.mamaterraproduciones.es durant el mes de març a Koilakuntla (India) i les explicacions de totes les fases que ha seguit el projecte per part de l’Arquitecte Miquel Canal.
Per part de l’Ajuntament el Regidor de Participació va dirigir unes paraules encoratjadores que animaven a seguir endavant amb els projectes qua HARIBALA té en marxa a la India.

Per poder veure els videos que es van passar a l’acte podeu consultar:
CAN PALAUET

Este 11 de noviembre se presentó ante la ciudadanía de Mataró la valoración y Balance económico del proyecto de construcción de un centro de acogida para niños huérfanos en la India "que Haribala ha llevado a cabo durante estos últimos 5 años con la colaboración principal del Ayuntamiento de Mataró.
Los asistentes pudieron ver videos de la inauguración que se hizo en la India en Agosto, un documental que realizaron la productora www.mamaterraproduciones.es durante el mes de marzo en Koilakuntla (India) y las explicaciones de todas las fases que ha seguido el proyecto por parte del Arquitecto Miguel Canal.
Por parte del Ayuntamiento el Concejal de Participación dirigió unas palabras alentadoras que animaban a seguir adelante con los proyectos que Haribala tiene en marcha en la India.

Para poder ver los videos que se pasaron al acto puede consultar:

http://vimeo.com/32833725 es en catalán, lo sentimos, próximamente los subtítulos


CAN PALAUET

This 11th  November in front of the citizens of Mataró  was explain the economic balance of the project Construction of a center for orphaned children in India "HARIBALA that has carried out over the last 5 years with main collaboration Mataró Council.
Attendees were able to see videos of inaugurations that took place in India in August, a documentary producer who made www.mamaterraproduciones.es during March on Koilakuntla (India) and explanations of all phases that followed the project by the architect Michael Channel.
The Councilman of the City for Participation Group had a words encouraged to proceed with the project has HARIBALA in India.

To see the videos that were passed to the event see:

http://vimeo.com/32833725  is in catalan sorry, coming soon the subtitles

Aquarel.les de Miquel Canal (Arquitecte)

27 de novembre de 2011

FESTA AMB EL CENTRE DE YOGA SANGHA YOGA //FIESTA CON EL CENTRO DE YOGA SANGHA YOGA// PARTY WITH THE YOGA CENTER SANGHA YOGA

La festa India de Castelldefels com sempre va ser un ÈXIT, gràcies a la col.laborció del Centre de Yoga SANGHA YOGA   http://www.sanghayoga.es, HARIBALA va poder donar a coneixer la seva tasca entre els participants de l’acte.

Menjar Indi, botigueta d’artesania, complements, roba india, i finalment balls de Bollywood i taller final amb les ballarines i tot el públic assistent van animar la diada tant especial que vam tenir el 8 d’ Octubre a CASTELLDEFELS.

MOLTES GRÀCIES a tots especialment a la familia de la MªLuisa que molt amablement cada any ens cedeix la casa amb el seu jardí esplèndit.

Es van recaptar 420 euros que es destinaran a comprar medicines pels nens apadrinats que té haribala, aquest 25 de novembre es va realitzar una revisió general a tots els nens apadrinats amb la col.laboració de l’hospital privat de Nandyal, dels 134 nens que van participar, 33 casos hauran de seguir tractament i fer revisions periòdiques o fins i tot alguna intervenció quirúrgica, properament tindreu les fotos i la informació detallada d’aquest MEDICAL CHECK.

MOLTES GRÀCIES a TOTS de veritat.

La fiesta India de Castelldefels como siempre fue un ÉXITO, gracias a la colaborción del Centro de Yoga Sangha YOGA http://www.sanghayoga.es, Haribala pudo dar a conocer su labor entre los participantes del acto .

Comida India, tienda de artesanía, complementos, ropa india, y finalmente bailes de Bollywood y taller final con las bailarinas y todo el público asistente animaron la fiesta tan especial que tuvimos el 8 de Octubre en CASTELLDEFELS.

MUCHAS GRACIAS a todos especialmente a la familia de M ª Luisa que muy amablemente cada año nos cede la casa con su jardín espléndido.

Se recaudaron 420 euros que se destinarán a comprar medicinas para los niños apadrinados que tiene Haribala. Este 25 de noviembre se realizó una revisión general a todos los niños apadrinados con la colaboración del hospital privado de Nandyal, de los 134 niños que participaron, 33 casos deberán seguir tratamiento y hacer revisiones periódicas o incluso alguna intervención quirúrgica, próximamente tendréis las fotos y la información detallada de este MEDICAL CHECK.

MUCHAS GRACIAS a TODOS de verdad.


The Indian festival of Castelldefels is always a success event. Thanks to Sangha Yoga Center Yoga http://www.sanghayoga.es, HARIBALA was able to publicize their work among the poeple of the event .
Indian Food, handicraft shop, Indian clothing and Bollywood dance and a dance master class with all the dancers and the audience encouraged the special day so we had the 8th of October.

THANK YOU to all especially to the family of Maria Luisa who kindly gives us every year the house with its splendid gardens.

In the party we raise 420 euros that will be used to buy medicines for children as sponsored haribala. This November 25th there was a general medical check all children sponsored in collaboration with the private hospital in Nandyal, of the 134 children participated, 33 cases will continue to have regular checkups and treatment or even a surgery. Soon you will have photos and detailed information about this MEDICAL CHECK.

Thank you really much.
22 de novembre de 2011


FESTA 10e ANIVERSARI HARIBALA MATARO // FIESTA 10 ANIVERSARIO HARIBALA MATARO // DECENIAL PARTY HARIBALA MATARO

Moltes gràcies a tots els que heu col·laborat en la festa i a tots els que vareu assistir i vareu fer d’aquest dia una celebració.
Ja fa 10 anys que HARIBALA treballa a la India per intentar millorar les condicions de vida de molts nens i nenes de la zona de Kurnool, Andhra Pradesh.
Aquesta festa era per donar les gracies a tots els que han col·laborat i col·laboren amb nosaltres i per fer visible a tota la ciutadania la realitat existent a altres parts del món en aquest mateix instant.

Donem les gracies especialment a:
Valenti Waisbord - clown
Juli Waisbord - vídeo art
Escènica integral - pels aparells de llum i so i TOT el temps dedicat 
Grup Tercer mon - exposició
Art corporal.es
Atma se Dil Se Bollywood - pels balls i tallers
Phur - graffiti
Batakes Braves
Metabole
Dj chinito pinchadiscos
Cronopis 
Casa Paco - per la barra i el menjar
a tots els treballadors de l’Ajuntament que ens van tramitar els permisos... (fins i tot apurant els terminis, gracies Jordi...)

i a tots els voluntaris que vareu participar durant tot el dia... moltes gracies a tots.
Es van recaptar 1304 euros que es destinaran a despeses mediques dels nens que viuen al Centre d'Acollida i a despeses escolars i universitàries dels més de 360 nens que Haribala té apadrinats.

Muchas gracias a todos los que habéis colaborado en la fiesta ya todos los que asististeis y hicisteis de este día una celebración.
Hace 10 años que Haribala trabaja en la India para intentar mejorar las condiciones de vida de muchos niños y niñas de la zona de Kurnool, Andhra Pradesh.
Esta fiesta era para dar las gracias a todos los que han colaborado y colaboran con nosotros y para hacer visible a toda la ciudadanía la realidad existente en otras partes del mundo en ese mismo instante.

Damos las gracias especialmente a:
Valenti Waisbord - clown
Julio Waisbord - video arte
Escénica integral - los aparatos de luz y sonido y TODO el tiempo dedicado
Grupo Tercero mundo - exposición
arte corporal.es
Atma se Dil Se Bollywood - por los bailes y talleres
Phur - graffiti
batak Bravas
Metabole
Dj chinito pinchadiscos
Cronopis

Casa Paco - por la barra y la comida
a todos los trabajadores del Ayuntamiento que nos tramitaron los permisos ... (incluso apurando los plazos, gracias Jordi ...)

y a todos los voluntarios que participasteis durante todo el día ... muchas gracias a todos.
Se recaudaron 1.304 euros que se destinarán a gastos médicos de los niños que viven en el Centro de Acogida y gastos escolares y universitarios de los más de 360
niños que Haribala tiene apadrinados.

Many thanks to all who have contributed to the party and all who assist and did make this day a celebration.
It's been 10 years HARIBALA working in India to try to improve the living conditions of many children in the area of Kurnool, Andhra Pradesh.
This party was to thank all who have collaborated and work with us and make visible to all citizens the reality existing elsewhere in the world at this moment.

We thank especially:
Valenti Waisbord - clown
Juli waisbord - Video Art
Escenica integral - the light and sound equipment and all time spent
Grup Tercep Món - exhibition
art corporal.es
Atma se Dil Se Bollywood - the dances and workshops
Phur - graffiti
Batak Braves
Metabole
DJ  Chinita Pinchadiscos
Cronopis

Casa Paco - for bar and food
all employees of the City Council that they apply for permits ... (even exhausted the time, thanks Jordi ...)

And all the volunteers who participated throughout the day ... Many thanks to all.
We raised 1304 euros will go medical expenses of children living in the Center and school fees and university of more than 360 children who have sponsored Haribala.Moltes gr[acies a tots...

18 de novembre de 2011

MOSQUITERES PER TOTHOM // MOSQUITERAS PARA TODOS // MOSQUITONET FOR EVERYONE

Las picades de mosquit són molt empipadores per tothom, però aquí hi ha el risc afegit de contraure malalties com la malària o el dengue. Es per aquest motiu que s’han comprat mosquiteres per tothom, augmentant d’aquesta manera la protecció contra les picades de mosquit.

La picaduras de moquitos son muy molestas para todos, pero aqui tenemos el riesgo anadido de contraer enfermadades como la malaria o el dengue. Es  por este motivo que se han comprado para todos, augmentando de esto modo la proteccio contra las picaduras de mosquito.

Mosquito’s bites, are really anoying for everyone, but here, there is the risk of getting illnesses such as malaria or dengue. Is for this reason, mosquito nets have been bought for everyone, increasing the protection against mosquito’s bites.