31 de gener de 2012

27 de gener de 2012


COLLITA DE CIGRONS DE LA COOPERATIVA // COSECHA DE GARBANZOS DE LA COOPERATIVA // COOPERATIVE CHICKPEAS CROPS 


La cooperativa agrícola d’haribala ha finalitzat totes les collites aquesta setmana, fa un mes la collita d’arròs i avui hem collit els cigrons.
Han estat plantats al pati de jocs del centre d’acollida per aprofitar els terrenys i ser més productius.
Una part dels cigrons d’aquesta collita aniran pel consum dels 20 nens i nenes que viuran al Centre aquest 2012.

Un cop els treballadors van tenir tallades totes les plantes de cigrons i apilonades els nens i nenes del centre van voler ajudar a triar el gra de la palla, en 10 minuts ja teníem tot el camp passat per la màquina i ells ben feliços d’haver ajudat, ja que en època de collites normalment ajuden a les seves famílies en les collites als pobles.

S’han collit un total de  320 Kg de cigrons, 36Kg dels quals es consumiran aquest any pels nens i nenes del centre, la resta es vendrà a 3000 Rs el sac de 50 Kg.


La cooperativa agrícola de Haribala ha finalizado todas sus cosechas esta semana, hace un mes el arroz, y hoy se han recolectado los garbanzos.
Se cosecharon en el patio de juegos de los niños para aprovechar los terrenos y ser más productivos.
Una parte de los garbanzos de esta cosecha serán destinados para el consumo de los 20 niños y niñas que vivirán en el Centro este 2012.

Cuando los trabajadores tuvieron cortadas todas las plantas de garbanzos y metidas en montoncitos, los niños y niñas del centro quisieron ayudar a separar el grano de la paja, en 10 minutos ya tenían el grano pasado por la máquina y ellos  estaban felices de haber ayudado, ya que normalmente ayudan a sus familias en los pueblos en época de cosechas.

Se han recolectado un total de 320 Kg de garbanzos, 36 Kg de los cuales se consumirán en el centro durante este año, y el resto se venderá a 3000 Rs el saco de 50 Kg.


Haribala agricultural cooperative have completed all their crops this week, the rice was collected one month ago and today rice and chickpeas have been picked up.
The harvest was planted in the children playground taking profit of all the land making it more productive.
Part of the beans from this crop will be assign for consume of the 20 children who will be living in the center in 2012.

Once the workers had cut all the plants of chickpea and separated in piles, the center's children have wanted to help them separating the wheat from the chaff. In 10 minutes the grain was through the machine. They were happy to have helped, as they usually help their families in the villages at harvest time.

They have collected a total of 320 kg of beans, 36 kg of which will be consumed in the center during this year; the rest will be sold for 3000 Rs a 50 kg bag14 de gener de 2012

CALENDARI 2012 / CALENDARIO 2012 / CALEDAR 2012

Ja tenim aquí el nou calendari d'haribala, 
amb fotos de Pere Masramón i disseny de Jordi Lopez, 
només per 5 euros,
QUI S'ANIMA???

http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.2533931902244.128010.1071943235&type=3

si en voleu un poseu-vos en contacte amb haribala
haribala@haribala.ong

Ya tenemos aquí el nuevo calendario de haribala, 
Fotos de Pere Masramón y diseñado por Jordi Lopez, 
sólo són5 euros,
QUIEN SE ANIMA???

http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.2533931902244.128010.1071943235&type=3

si quereis uno poneros en contacto con haribala
haribala@haribala.ong


The new Haribala's calendar is here.
Pictures by Pere Masramón and designed by Jordi Lopez, 
only 5 euros,

http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.2533931902244.128010.1071943235&type=3

if you want onem contact haribala
haribala@haribala.ong 

8 de gener de 2012

REVISIÓ MÈDICA//REVISIÓN MÉDICA//MEDICAL CHECK

El passat mes de Novembre HARIBALA amb la col.laboració de l’Hospital Comarcal SHANTIRAM va realitzar una revió mèdica a totos els nens apadrinats que van assistir a la diada. http://www.santhirammedicalcollege.org/

Es van revisar un total de 136 nens
63 dels quals van necessitar algún tipus de tractament, sobretot per tractar paràsits, anèmies i déficits vitamínics
37 nens/es seguiran amb revisions específiques segons la seva dolència (dermatòlegs, endocrins, oftalmòlegs,dentistes…)

A la India els metges recepten segons les quantitats de pastilles que necessita cada paciente, en total es van repartir 1058 pastilles, xarops o sobres,amb un cost total de 9.000 Rp

9 nens/es se’ls va fer una revisió oftalmològica i necesiten ulleres que gràcies a la donación de MURALLA Òptica de BLANES www.murallaoptica.net el cost només van ser dels vidres ja que les montures eren una donació.

1 nen serà revisat pel cardiòleg
2 nens tenen problemas de tiroides i seguiran tractaments.
8 nens passaran una altra revisió al dermatòleg

L’Equip d’HARIBALA Índia està molt satisfet amb els resultats ,ja que gràcies a aquesta revisió s’han detectat algunes patologies greus que ara seguiran tractament.

Esperem poder seguir fent revisions periòdiques a tots els nens i nenes apadrinats gràcies a l’ajuda de l’hospital Universitari SHANTIRAM.


El pasado mes de Noviembre Haribala con la colaboración del Hospital Comarcal SHANTIRAM realizó una revisión médica a toto los niños apadrinados que asistieron al evento. http://www.santhirammedicalcollege.org/

Se revisaron un total de 136 niños
63 de los cuales necesitaron algún tipo de tratamiento, sobre todo para tratar parásitos, anemias y déficits vitamínicos
37 niños / as seguirán con revisiones específicas según su dolencia (dermatólogos, endocrinos, oftalmólogos, dentistas ...)

En la India los médicos recetan según las cantidades de pastillas que necesita cada paciente, en total se repartieron 1.058 pastillas, jarabes o sobres, con un coste total de 9.000 Rp

9 niños / as se les hizo una revisión oftalmológica y necesitan gafas que gracias a la donación de MURALLA Óptica de BLANES www.murallaoptica.net  el coste sólo fueron los cristales ya que las monturas eran una donación.

1 niño será revisado por el cardiólogo
2 niños tienen problemas de tiroides y seguirán tratamientos.
8 niños pasarán otra revisión al dermatólogo

El Equipo de Haribala India está muy satisfecho con los resultados, ya que gracias a esta revisión se han detectado algunas patologías graves que ahora seguirán tratamiento.

Esperamos poder seguir haciendo revisiones periódicas a todos los niños y niñas apadrinados gracias a la ayuda del hospital Universitario SHANTIRAM.

Last November HARIBALA in collaboration with the Regional Hospital SHANTIRAM can made a medical camp to all sponsored children http://www.santhirammedicalcollege.org/

We reviewed a total of 136 children
63 of whom require some treatment, especially to treat parasites, anemia and vitamin deficits
37 children / will continue with reviews according to their specific ailment (dermatological, endocrine, ophthalmologists, dentists ...)

In India doctors prescribe according to the quantity of pills required each patient, a total of 1058 were distributed pills, syrups or envelopes with a total cost of  9,000 Rp

9 children need Ophthalmic review and need glasses thanks to donations from MURALLA Optics of BLANES www.murallaoptica.net  were only pay the cost of glasses.

1 child will be reviewed by the cardiologist
2 children and will have problems in thyroid and received treatments.
8 children will review by dermatologist

HARIBALA India is very satisfied with the results of this review, because we identified some serious diseases and they can continue with treatment.

We hope to continue periodic reviews all sponsored children with the help of the University Hospital SHANTIRAM.


preparació, preparación, preparation
L'equip de metges, el equipo de doctores, doctors team

L'equip d'Haribala portava el control del expedients, el equipo de Haribala llevaba el control de los expedientes, Haribala team control the files of children.L'hora de dinar, el primer de tot la higiene, la hora de comer, lo primero la higiene, Lunch time, first hygienic

Intentem reciclar a la India, intentamos reciclar en la India, we try to reciclate in India

Els cuiners, los cocineros, the cooks
 

Després de dinar seguim amb més revisions, después de comer seguimos con más revisiones, after lunch mor medical revisions.
  
  Moltes gràcies a tots, muchas gracias a todos, thanks to everyone.