24 de desembre de 2012

BON NADAL / FELIZ NAVIDAD / MERRY CHRISTMASTIO DE NADAL / TIO DE NAVIDAD / CHRISTMAS TIO

TIÓ de NADAL 
Un altra any el tió ha arribat a haribala, ja comença a ser una tradició…
Els nens i nenes del centre van buscar el TIÓ entre els troncs que utilitzen les cuineres per cuinar amb llenya, van pintar cares i van fer un concurs per triar la millor cara pel TIÓ d’aquest any.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

El van cuidar durant una setmana donant-li menjar, i veient l’endemà com s’ho havia menjat tot, van fer tallers d’imants amb el TIÓ, i van aprendre’s la canco del TIÓ.
I oh sorpresa, el TIÓ havia crescut tant i tant que portava un munt de regals, regals per tots, per cada nen i nena, pel centre, pels treballadors... jocs com el CARAM BALL, una balança, rellotges per no fer tard enlloc, pijames, orelleres, per ara l’hivern que passen molt de fred, cinturons, tallaungles...

L’endemà es van celebrar els JOCS d’HARIBALA on participaven tots els nens apadrinats, saltant a corda, a les pedres musicals, al COBERI un joc de lluites, a córrer... i tots els nens van aconseguir premis que es van entregar al final de la tarda.

Després de dinar van venir les actuacions, balls, en grup, treatre de la volta al mon per ballar diferents cançons tant de diferents regions de l'india com de tots els continents.
El TIÓ tornava a tenir feina i va cagar per tots els nens apadrinats, i després de l’entrega de vestits i regals es va acabar la festa fins l’any que ve.

MOLTES GRACIES TIÓ.
TIÓ de NAVIDAD 
Otra año el tió ha llegado a Haribala, ya empieza a ser una tradición ...
Los niños y niñas del centro buscaron el TIÓ entre los troncos que utilizan las cocineras para cocinar con leña, pintaron caras e hicieron un concurso para elegir la mejor cara para el TIÓ de este año.


Lo cuidaron durante una semana dándole comida, y viendo al día siguiente como lo había comido todo, hicieron talleres de imanes con el TIÓ, y aprenderse la canción del TIÓ.
Y oh sorpresa, el TIÓ había crecido tanto y tanto que llevaba un montón de regalos, regalos para todos, para cada niño y niña, para el centro, los trabajadores ... juegos como el CARAM BALL, una balanza, relojes para no llegar tarde a ninguna parte, pijamas, orejeras, para el invierno que pasan mucho frío, cinturones, cortaúñas ...

Al día siguiente se celebraron los JUEGOS DE HARIBALA donde participaban todos los niños apadrinados, saltando a la comba, a las piedras musicales, al COBERI un juego de luchas, a correr ... y todos los niños consiguieron premios que se entregaron al final de la tarde.

Después de comer vinieron las actuaciones, bailes en grupo, treatro de la vuelta al mundo para bailar diferentes canciones tanto de diferentes regiones del india como de todos los continentes.
El TIÓ volvía a tener trabajo y cagó para todos los niños apadrinados, y tras la entrega de vestidos y regalos se terminó la fiesta hasta el año que viene.

MUCHAS GRACIAS TIÓ.
CHRISTMAS TIO

Once again, for christmas TIO arrived at Haribala , is becoming a tradition.
Each kid made their own customised TIO painting different faces and then we decided wich one was the winner for this year. They got the trunks from the same wood that we use  for cooking in Haribala´s kitchen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

They were looking after the TIO  for a week;  feeding him  and checking if  he had eaten all. Also we did workshops doing TIO magnets, and learned the TIO song.
And surprise surprise, the TIO got really fat and brought a lot of presents!!! presents for everyone:  for every child in the center, workers ... games like”Caramball”, a weighing scale, clocks -for not be late  anywhere, pyjamas, earflaps-  for keep ourselves warm in winter, belts, nailscutters...

Next day we celebrated HARIBALA GAMES DAY with all the sponsored children, jumping rope, the music stone game , “Coberi” a fighting game... and all the children got prizes at the end of the afternoon.

After lunch we had performances, dances in groups, and a theatre about a trip around the world with inernstional songs and dances.
The TIO had returned to work and again, shit presents for all sponsored children, and after the distribution of clothing and gifts ended the party until next year.

THANKS TIO
Bhanu un dels petits no creia ni en el TIO ni en la FADA de les DENTS i sempre els boicotejava, treient les dents dels nens a la nit, o menjant-se el menjar del TIO, aixi que el dia clau el TIO li va regalar una caixa, dins d'una caixa, dins d'una caixa una carta, on deia que si no cantava la canco del TIO i prometia 3 vegades que creia en ell i en la fada de les dents, no podria recollir el seu regal amagat al rebost... i aqui teniu en BHANU...

Bhanu uno de los pequeños no creía ni en el TIO ni en el HADA de los DIENTES y siempre los boicoteaba, sacando los dientes de los niños por la noche, o comiendo la comida del TIO, así que el día clave el TIO le regaló una caja, dentro de una caja, dentro de una caja una carta donde decía que si no cantaba la canción del TIO y prometía 3 veces que creía en él y en el Hada de los dientes, no podría recoger su regalo escondido en la despensa ... y aqui teneis a BHANU ...

Bhanu one of smallest did not believe in TIO and TOOTH FAIRYand always boycotted them, removing children's teeth at night, or eating food from TIO, so the D day the TIO gave a box within a box within a box a letter saying that if he did not sing the song of the TIO and promised 3 times who believed in him and the tooth fairy could not get his gift hidden in the storage ... And here is Bhanu ...

20 de desembre de 2012

CALENDARI / CALENDARIO / CALENDAR

JA A LA VENDA EL CALENDARI 2013 D'HARIBALA

Podeu adquirir-lo fent un donatiu a partir de 3 € a la nostra seu de Mataró :

C/ Bonaire, 25
Horari: Dimarts, Dimecres i Divendres (9-14h) i Dijous (15-20h)


Gràcies!

YA A LA VENTA EL CALENDARIO 2013 DE HARIBALA

Podeis adquirirlo haciendo un donativo a partir de 3 € en nuestra sede en Mataró:
C/ Bonaire, 25
Horario: Martes, Miercoles y Viernes (9-14h) y Jueves (15-20h)

Gracias!

2013 HARIBALA´S CALENDAR ON SALE

You can buy it by making a donation from 3 € at our headquarters in Mataró:
C/ Bonaire, 25
Opening times: Tuesday, Wednesday and Friday (9-14h) and Thursday (15-20h)

Thanks!


16 de desembre de 2012

REVISIONS MÈDIQUES / REVISIONES MÉDICAS / MEDICAL CHECKS

Cada any els nens del centre d’acollida passen una revisió mèdica, l’Hospital Shantiram de Nandyal  col·labora amb nosaltres des de fa més d’un any amb aquestes revisions i amb un Campament  mèdic que fem cada any a les instal·lacions del Centre per oferir aquestes mateixes revisions a tots els nens i nenes apadrinades.

Aquestes revisions consisteixen en una visita al pediatra que després deriva a altres especialistes si és necesari. Oftalmòlegs, dentistes, dermatòlegs... els controlen el pes, l’alçada i se’ls fa un anàlisi de sang per controlar les anèmies o dèficits que puguin tenir, ja que estem realitzant un estudi nutricional en col·laboració amb en Guillem Estrada i Rangil  estudiant de Nutrició de Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

La salut és un dels puntals dels projectes que Haribala està realitzant a la Índia i ha agafat força  aquests últims  anys gràcies a la col·laboració de l’hospital Universitari Shantiram. En breu penjarem els resultats del Medical Camp d’aquest any que encara està realitzant revisions amb alguns especialistes, quan tinguem les últimes dades us mantindrem informats.

L’any passat les despeses de les revisions i el Medical Camp dels 320 nens apadrinats van costar 1776,20 €. Gràcies a donacions com les del centre Sangha Yoga de Castelldefels http://www.sanghayoga.es/ que amb la col·lecta de joguines va recaptar 765 € podem sufragar aquestes despeses, us animem a seguir col·laborant.

Moltes gràcies a tots!


Cada año los niños del centro de acogida pasan una revisión médica, el Hospital Shantiram de Nandyal colabora con nosotros desde hace más de un año con estas revisiones y con un Campamento médico que hacemos cada año en las instalaciones del Centro para ofrecer estas mismas revisiones a todos los niños y niñas apadrinados.


Estas revisiones consisten en una visita al pediatra que luego deriva a otros especialistas si es necesario. Oftalmólogos, dentistas, dermatólogos,Etc. Les controlan el peso, la altura y se les hace un análisis de sangre para controlar las anemias o déficit que puedan tener, ya que estamos realizando un estudio de nutrición en colaboración con Guillem Estrada i Rangil  estudiante de Nutrición de Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

La salud, es uno de los pilares de los proyectos que Haribala está realizando en la India y ha cogido fuerza en los últimos años gracias a la colaboración del Hospital Universitario Shantiram. En breve colgaremos los resultados del Medical Camp de este año que todavía está realizando revisiones con algunos especialistas, os mantendremos informados cuando tengamos los últimos datos.

Los gastos de las revisiones y del Medical Camp de los 320 niños apadrinados costaron 1776.20€. Gracias a las donaciones como las de centro Sangha Yoga de Castelldefels http://www.sanghayoga.es/ que colecta juguetes, se recaptaron 765€ con los que hemos sufragado los costes. Os animamos a seguir colaborando.

Muchas gracias a todos!Every year the children from Haribala go trough a medical check. Nandyal Shantiram Hospital is been working with us for over a year. We also organize a medical camp making sure we offer these same revisions to all sponsored children.

They carry out a paediatric revision and they drift to other specialists if necessary. Ophthalmologists, dentists, dermatologists, etc. They control weight, height, and do a blood test for anemia control or any deficits they may have. We are also conducting a nutritional survey in collaboration with Guillem Estrada Rangil student of Nutrition Blanquerna (Ramon Llull University).

Health is one of the mainstays of the projects being undertaken in Haribala India and has taken importance in recent years thanks to the collaboration of the Shantiram University Hospital. We will post the results of the Medical Camp of this year shortly, considering that we are still making revisions with some specialists. We will keep you posted.

The costs of the medical checks and the 320 Medical Camp sponsored children cost us  1,776.20€ Thanks to donations like Sangha Yoga center in Castelldefels http://www.sanghayoga.es/ collecting toys toys, raise € 765 with which we have borne the costs. We encourage you to continue collaborating.


Many thanks to all!