23 de gener de 2013EXPOSICIÓ DE FOTOS | EXPOSICIÓN DE FOTOS | PHOTO EXHIBITION

Una vegada més Haribala organitza una altra activitat per difondre la seva feina i perquè cada vegada més gent conegui el projecte i els nens i nenes de Koilakuntla. 

Aquest cop inaugurem l'Exposició de Fotos que els nens van fer durant l'estiu 2009 amb  els voluntaris. Cal dir que hi havia molt de material i la selecció va ser molt difícil!!
Com a voluntaris, us demanem la vostra participació i ajuda ja sigui en el muntatge, en la difusió i sobretot en la vostra presència el dia de la inauguració per retrobar-nos la comunitat Haribala i fer encara més fotos!

Si teniu qualsevol idea o suggeriment estarem encants d'escoltar-vos.
Quan: 7 de febrer a les 20h fins l'1 de març.
On: Cafè de les Delícies, Barcelona.

Per a més informació o dubtes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres o amb la voluntària que s'encarrega del projecte:

Anna Renau (anna.renau.granados @ gmail.com)

Moltes gràcies i fins aviat! 
HARIBALA ONG
_______________________________


Una vez más Haribala organiza otra actividad para difundir su trabajo y para que cada vez más gente conozca el proyecto y los niños y niñas de Koilakuntla.

Esta vez inauguramos la Exposición de Fotos que los niños hicieron durante el verano 2009 con los voluntarios. Hay que decir que había mucho material y la selección fue muy difícil!!

Como voluntarios, os pedimos de nuevo vuestra participación y ayuda ya sea en el montaje, en la difusión y sobre todo con vuestra presencia el día de la inauguración para reencontrarnos la comunidad Haribala y hacer todavía más fotos!

Si tenéis cualquier idea o sugerencia estaremos encantados de escucharos.
Cuándo: 7 de febrero a las 20h hasta el 1 de marzo
Dónde: Cafè de les delícies, Barcelona.

Para más información o dudas podéis poneros en contacto con nosotros o con la voluntaria encargada del proyecto:
Anna Renau (anna.renau.granados @ gmail.com)

Muchas gracias y hasta pronto!!
HARIBALA ONG
_______________________________Once more Haribala organizes another activity to show their work and let the people know about the project and the children of Koilakuntla.

This time we inaugurate the Photo exhibition that children took during the summer of 2009 with the volunteers. Note that we had a lot of material and the selection was very difficult!

As volunteers, we ask again for your participation and support in the assembly, spreading the word and especially your presence in the opening day, where Haribala community will meet again and we could even take more photos!

If you have any ideas or suggestions we would be happy to hear you.
When: 7th of February at 20:00h until 1st of March.
Where: Café de les Delícies, Barcelona.

For more information or questions, please contact us or our volunteer project manager:
Anna Renau (anna.renau.granados @ gmail.com)

Thank you very much and see you soon!
NGOs Haribala


15 de gener de 2013

ACTIVITATS GENER 2013 | ACTIVIDADES ENERO 2013 | ACTIVITIES JANUARY 2013

Bé doncs, hem començat amb ganes el curs… fent un taller d’estels, tot i que no vam tenir massa sort amb el vent, els hem guardat per quan vingui un tiffon, com diuen ells!
També vam estrenar un dels regals del Tió, la balança, i ja veieu que el projecte de nutrició està donant els seus fruits, un dels nens en Lalaiah d’11 anys en un any ha crescut 13 kg, ha doblat el seu pes, increïble, va venir com un secall! I ells emocionants veient com creixen d’estatura i de pes. El menjar ha sigut una de les lluites d’aquest any; que entenguessin que menjar variat (verdures, peix, pollastre, cabrit, llenties, les txapatis de farina...) no només era una mania dels europeus sinó que dona els seus resultats, molts han superat les seves anèmies severes, i esperem que adquireixin aquests hàbits i donin importància a una dieta saludable.
I finalment, vam fer un teatre d’ombres xineses, vam començar amb la versió india casolana de Pere i el Llop, NAVEEN AND THE TIGER, perque alguns dels nens tenen un costum massa freqüent a utilitzar les mentides. I l’altra conte el de les 7 cabretes i el llop per acostar-los a la cultura popular catalana. Després els nens van estar explicant les seves histories amb els personatges dels contes i tenen moltes ganes de seguir fent aquest taller amb els seus propis personatges.
La creativitat, el joc i la nutrició son tant o mes important que les matemàtiques o la física i esperem que formin part de la vida d’aquests nens en el seu futur.


_______________________________

Hemos empezado el curso con muchas ganas... haciendo un taller de cometas, aunque no tuvimos mucha suerte con el viento, los hemos guardado para cuando venga un tiffon, como dicen ellos!También hemos estrenado uno de los regalos del Tió, la balanza, y ya veis que el proyecto de nutrición está dando sus frutos, uno de los niños Lalaiah de 11 años ha crecido 13kg, ha doblado su peso, increíble, llegó como un secajo! Y ellos, emocionados viendo como crecen de estatura y de peso. La comida ha sido una de las luchas de este año; que entendieran que comer variado (verduras, pescado, pollo, cabrito, lentejas, las chapatis de harina...) no era sólo una manía de los europeos, sino que da sus resultados, muchos de ellos han superado las anemias severas, y esperamos que adquieran este hábito y darle importancia al tener una dieta saludable.
Y finalmente, hicimos un teatro de sombras chinas, empezamos con la versión india casera de Pedro y el lobo, NAVEEN AND THE TIGER, porque a algunos de los niños tienen la costumbre frecuente de decir mentiras. Y el otro cuento de las 7 cabritas y el lobo, para acercarlos a la cultura popular catalana.
Después los niños estuvieron contando historias con los mismos personajes de los cuentos, tienen muchas ganas de continuar con este taller con sus propios personajes.
La creatividad, el juego y la nutrición, son tan o más importantes que las matemáticas o la física y esperamos que formen parte de la vida de estos niños en el futuro.


_______________________________

We started the course really looking forward ... kite making workshop, but did not have much luck with the wind, we have saved for when one Tiffon come, as they say!
We have also played for the first time with one of the gifts of the Tió, the balance, you see that the nutrition project is giving us good results, one of the children, Lalaiah, 11 years old, has grown 13kg, has doubled its weight, incredible, he arrived to Haribala really skinny! And they grow excited seeing as height and weight. The food has been a struggle this year, to understand that eating varied (vegetables, fish, chicken, goat, lentils, flour chapatis ...) was not just a mania of Europeans, it deliver its results; many of them have passed the severe anemias, and we hope to acquire this habit and give importance to a healthy diet.
And finally, we made a Chinese shadow theater, we started with homemade Indian version of Peter and the Wolf, NAVEEN AND THE TIGER, because some of the children have frequent habit of telling lies. And the other story of the wolf and the seven little goats, to bring them to the Catalan popular culture.
After the children were telling stories with the same characters in the stories, they are longing for continue this workshop with their own characters.
Creativity, play and nutrition, are equally or more important than maths or physics and we hope that become part of the lives of these children in the future.


Un video interessant sobre aixó:

Un video interesante sobre esto:
An intresting video about it:

http://www.ted.com/talks/lang/es/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html


                                              ESTELS | COMETAS | KITES                               PES I ALTURA | PESO Y ALTURA | WEIGH & HEIGHT

                     OMBRES XINESES | SOMBRAS CHINAS | CHINESSE SHADOWS
11 de gener de 2013

VOLUNTÀRIS 2012 / VOLUNTARIOS 2012 / VOLUNTEERS 2012

Des de que es va obrir el centre d’acollida que Haribala té a Koilakuntla el 2009 han passat 51 voluntaris, alguns d’ells repetint l’experiència, hem de donar-los les gracies per participar amb Haribala i aportar la seva experiència tant professional com personal que ha fet créixer el projecte i a totes les persones que han mantingut contacte.
L’intercanvi entre cultures sempre és positiu i fa obrir la ment, avançar i créixer. Tant pels d’aquí com pels d’allà. Moltes gràcies per formar part d’Haribala. 

Desde que se abrió el centro de acogida que Haribala tiene Koilakuntla en 2009 han pasado 51 voluntarios, algunos de ellos repitiendo la experiencia, debemos darles las gracias por participar con Haribala y aportar su experiencia tanto profesional como personal que ha hecho crecer el proyecto y a todas las personas que han mantenido contacto.
El intercambio entre culturas siempre es positivo y hace abrir la mente, avanzar y crecer. Tanto por los de aquí como por los de allí. Muchas gracias por formar parte de Haribala.


Since the opening of Haribala Children's Center in Koilakuntla in 2009 we've had 51 volunteers, some of them repeating the experience, from Haribala we want to thank you all for contribute with your experience both professionally and personally. Thanks to all of you the project has grown.
The exchange between cultures is always positive and it does open the mind. Thank you very much for being part of Haribala.


Aida

Ruben & Luisa

Aina

David

Elena

Ivan

Josep

Judith

Sara

Marta

Tere

1 de gener de 2013

BON ANY 2013, FELIZ AÑO 2013, HAPPY NEW YEAR 2013

Des d'HARIBALA INDIA us volem desitjar un BON ANY 2013, 
gracies a tots per seguir col.laborant


Desde HARIBALA INDIA os queremos desear un FELIZ AÑO  NUEVO 2013, 
gracias por seguir colaborando

From HARIBALA INDIA we wish you a HAPPY NEW YEAR 2013
thanks sor colaborate.