11 de febrer de 2014

EL NOSTRE PRIMER LLIBRE // NUESTRO PRIMER LIBRO // OUR FIRST BOOK


Haribala inicia el 2014 amb una nova campanya de crowdfunding que ens fa especial il·lusió. L’any 2011 vam rebre diverses càmeres fotogràfiques provinents de donatius anònims. Amb elles, un grup de voluntaris va realitzar un taller de fotografia amb alguns nens i nenes del KMCC (Centre d’acollida). Després d’un mes de treball, es va realitzar un concurs per seleccionar una trentena de fotografies amb les quals hem realitzat una exposició itinerant de fotografies que durant tot el 2013 ha recorregut diversos espais expositius on ha tingut una molt bona rebuda i acceptació. 

Feia temps que teníem la idea al cap però fins que l’editorial especialitzada en micromecenatge Llibres a mida no es va posar en contacte amb nosaltres, no vam llençar-nos a la piscina. Així doncs, iniciem una campanya de crowdfunding per editar un llibre que recull l’experiència viscuda per els nens i nenes d’Haribala durant del taller de fotografia que es va realitzar el 2011 i que s’ha repetit durant l’estiu de 2013.

La campanya de crowdfunding estarà oberta del 10 de febrer al 21 de març de 2014 a l’enllaç següent:  

Com a col·laboradors d’Haribala, us demanem que ens ajudeu a fer la màxima difusió d’aquesta campanya entre els vostres coneguts i amics o simplement piulant o compartint la campanya a través de les vostres xarxes socials. Només amb l’ajuda de tots els amics i amigues d’Haribala, l’edició del llibre de fotografia serà possible.

Moltes gràcies a tots.

Haribala inicia el 2014 con una nueva campaña de crowdfunding que nos hace especial ilusión . En el año 2011 recibimos varias cámaras fotográficas provenientes de donativos anónimos . Con ellas , un grupo de voluntarios realizó un taller de fotografía con algunos niños y niñas del KMCC (Centro de acogida) . Después de un mes de trabajo , se realizó un concurso para seleccionar una treintena de fotografías con las que hemos realizado una exposición itinerante de fotografías que durante todo el 2013 ha recorrido diversos espacios expositivos donde ha tenido una muy buena acogida y aceptación . 

Hacía tiempo que teníamos la idea en la cabeza pero hasta que la editorial especializada en micromecenaje Libros a medida no se puso en contacto con nosotros , no nos lanzarnos a la piscina . Así pues, iniciamos una campaña de crowdfunding para editar un libro que recoge la experiencia vivida por los niños y niñas de Haribala durante el taller de fotografía que se realizó en 2011 y que se ha repetido durante el verano de 2013 . La campaña de crowdfunding estará abierta del 10 de febrero al 21 de marzo de 2014 en el siguiente enlace : 

http://www.realitzaelteullibre.com/proyectos_3/%28b%29indian-eyes_-retrato-de-la-india-con-ojos-de-nino/default.asp 

Como colaboradores de Haribala , rogamos nos ayude a hacer la máxima difusión de esta campaña entre sus conocidos y amigos o simplemente piando o compartiendo la campaña a través de sus redes sociales . Sólo con la ayuda de todos los amigos y amigas de Haribala , la edición del libro de fotografía será posible .

Muchas gracias a todos
Haribala started 2014 with a new crowdfunding campaign which makes us feel especially excited about. In 2011 we received several cameras from anonymous donations. With them, a group of volunteers conducted a photography workshop with some children in the KMCC (Children´s  Shelter). After a month of work, a contest was held to select thirty photographs. An exhibition with these photographs has toured 2013 various exhibition spaces, it has been very well received and accepted.

It´s been a while since we had this idea in our mind. But, what encouraged us to finally do it, was when crowdfunding book publisher, contacted us. So we started a crowdfunding campaign to edit a book containing the experience of children of Haribala during the photography workshop held in 2011 and has been repeated during the summer of 2013.
The crowdfunding campaign will be open from 10 February to 21 March 2014 on the following link:

http://www.realitzaelteullibre.com/projects_165/%28b%29indian-eyes_-a-portrait-of-india-with-children_s-eyes/default.asp 

We would like to please ask you, as a Haribala partner, for your help to get the maximum dissemination of the campaign among your acquaintances and friends. Just tweeting or sharing the campaign through their social networks. Only with the help of all friends of Haribala, edition of the photography book will be possible. 

Thank you very much.

4 de febrer de 2014

WOMEN COOP

Finalment hem començat el curs amb les noies i dones de la coopertiva. Després de la campanya de crowdfunding www.migranodearena.org vam assolir el nostre objectiu de recaptar 2300 €. Vam comprar 3 màquines de cosir, una d'overlock y tot el material necessari (tisores, fils, roba...) avui han començat les classes.
Les components son 6; La Danalaxmi i la Prvalena de 16 anys que van deixar els estudis aquest any al no superar el 10è curs, la Laxmi i la Saraswathi de 26 i 28 any les quals son vidues, i la Ramasubamma i la Laxmidevi de 20 i 22 anys que també han deixat els estudis. Totes elles tenen ara l'oportunitat d'aprendre un ofici i treure's un sobresou amb les peces que vagin fent, i d'aquí uns mesos poder adquirir elles mateixes una màquina.
Gràcies a tots/es que vau col.laborar en la campanya de micromecenatge. Com podeu veure els esforços de tots comencen a tenir els seus fruits i aviat els productes de la cooperativa es veuran a la botiga d'Haribala. 
MOLTES GRÀCIES

Finalmente hemos empezado el curso con las chicas y mujeres de la cooperativa. Con la campaña de crowdfunding www.migranodearena.org logramos nuestro objetivo de recaudar 2.300€. Compramos 3 maquinas de coser, una de overlock  y todo el material necesario (tijeras, hilos, ropas…) Hoy han empezado las clases.
Las componentes del grupo son 6; Danalaxmi y Prvalena de 16 años que dejaron los estudios este año al no superar el 10º curso, Laxmi yi Sarawathi de 26 y 28 años las cuales son viudas, Ramasubamma y Laxmidevi de 20 y 22 años que también han dejado los estudios. Todas ellas tienen ahora la oportunidad de aprender un oficio y sacarse un sobresueldo de las piezas que vayan haciendo, y de aquí unos meses poder adquirir ellas mismas una máquina de coser.
Gracias a tod@s  los que colaborasteis en la campaña de micromecenazgo. Como podéis ver, los esfuerzos de todos empiezan a dar sus frutos y pronto los productos de la cooperativa se verán en la tienda de Haribala.
MUCHAS GRACIAS

Finally we have started the course with the girls and women of the cooperative. With the crowdfunding campaign www.migranodearena.org we achieved our goal of raising € 2,300. We bought 3 sewing machines, an overlock and all necessary equipment (scissors, thread, material ...) Today we have started classes.
The group components are 6; Danalaxmi and Prvalena 16 years old who left school because they didn’t pass 10 º course, Laxmi i Sarawathi 26 and 28 years old whom are widows, Ramasubamma and Laxmidevi of 20 and 22 years old who also left school. All of them now have the opportunity to learn a skill and get a bonus with the clothes that they are making, and in few months they will be able to acquire themselves a sewing machine.
Thanks to all those who helped in crowdfunding campaign. As you can see, all efforts are beginning to bear fruit and soon the products of the cooperative will be on sale at the Haribala store.
THANK YOU VERY MUCH