28 de març de 2014

LES CABRES JA HAN ARRIBAT // LAS CABRAS YA HAN LLEGADO // ARRIVE THE GOATS


LES CABRES JA HAN ARRIBAT

Per tots els que vau col.laborar en la campanya de croudfunding del setembre amb http://www.projeggt.com/ i http://www.escomunicat.com/ ja tenim les cabres aquí.
Després de mesos de conrreus on le cabres no poden pasturar, el pastors nómades surten als camps i fan camí perquè els seus remats de centenars d'exemplars puguin pasturar a l'aire lliure.
És el moment de l'aparellament i la cría dels animals i també és el moment de comprar el bestiar a bon preu.
Per això les nostres cabres han tardat tant en arribar, la família s'amplia i després del neixement de 3 búfals (2 femelles i 1 mascle) arriben les 5 cabres femelles i els 3 mascles per anar fent gran la granja d'haribala.
Els nostres gossos les han rebut amb recel, Lumaka la mare i Nanny el seu fill no han deixat de vigilar-les ni un moment, ajudaran als grangers a pasturar-les pels camps del voltant d'haribala.

Gràcies a tots els que heu posat un gra de sorra al projecte i esperem que l'any que ve quan arribi l'època de cría el ramat es vagi fent més i més gran.


LAS CABRAS YA HAN LLEGADO

Para todos los que colaboraron en la campaña de croudfunding de septiembre con http://www.projeggt.com/ y http://www.escomunicat.com/ ya tenemos las cabras aquí .
Tras meses de cultivos donde le cabras no pueden pastar , los pastores nómadas salen a los campos y hacen camino para que sus rebaños de cientos de ejemplares puedan pastar al aire libre .
Es el momento del apareamiento y la cría de los animales y también es el momento de comprar el ganado a buen precio .
Por eso que nuestras cabras han tardado tanto en llegar , la familia se amplía y después del nacimiento de 3 búfalos ( 2 hembras y 1 macho ) llegan las 5 cabras hembras y los 3 machos para ir ampliando la granja de Haribala .
Nuestros perros las han recibido con recelo , Lumaka la madre y Nanny su hijo no han dejado de vigilarlas ni un momento , ayudarán a los granjeros a pastar por los campos de alrededor de Haribala .

Gracias a todos los que habéis puesto un grano de arena al proyecto y esperamos que el año que viene cuando llegue la época de cría el ganado se vaya haciendo más y más grande.


THE GOATS HAVE ALREADY ARRIVED

To all those who colaborated on September with the campaign http://www.projeggt.com/ http://www.escomunicat.com/ we are happy to announce that the goats have already arrived to Haribala .
After months of crops when goats can not graze, the nomadic shepherds go back to the fields and make a way, so the big herd of goats can pasture.
It is time for mating and rearing animals and it is also the time to buy them at good price .
It is for this reason that it took a while for the goats to arrive to Hariblala. The family is growing after the birth of 3 buffalo ( 2 females and 1 male )  and the goats arrival (5 females and 3 males) the farm is expanding!
Our dogs received them with suspicion, Lumaka and  her daughter Nany have been watching them all the time, they will help the shepherd to make them graze the fields around Haribala.
Thank you very much to all those who supported us with this project, hopefully next year for the breeding cattle season we will be able to get more and more members in our farm.
26 de març de 2014

LA FESTA DEL HOLI // LA FIESTA DEL HOLI // HOLLY FESTIVAL


Com cada any celebrem el HO
LI amb els nens i nenes d'haribala, aquesta festa de colors i aigua tenyeix totes les ciutats i pobles de l'India.


Como cada año celebramos el HOLI con los niños y las niñas de haribala, esta fiesta de colores y agua tiñe todas las ciudades y pueblos de la India.


Like every year we celebrate HOLI with all child of haribala, this color and water party dye every city and Indian village.


6 de març de 2014

CARNESTOLTES, CARNAVAL, CARNIVALEl rei Pallofa II ja ha arribat a Koilakuntla, per segon any consecutiu celebrem la festa que a europa es remunta a temps immemorials, on les collites i la naturalesa marcava el calendari.
El rei carnestoltes, el rei de la festa o el rei del carnaval és un personatge fictici carnavalesc el qual és el centre de les festes. Cada any apareix el dissabte sota l'aparença d'un animal o d'una persona, i llegeix el pregó amb el qual s'inaugura la celebració.
En el seu pregó, el rei dóna permís per passar-s'ho bé sense limitacions: és el moment de ballar i desfilar disfressat. Però el caos i la bogeria només duren fins al dimarts. Aquest dia la gent s'adona que tant desordre no és bo.
En un judici públic, el rei és declarat culpable de tot, i se'l condemna a mort. Després de llegir el seu testament, se'l crema en públic. A partir de la mitjanit del dimarts s'acaba la festa i comença la quaresma.


Truita de patates per dijous gras, visita al temple perqu[e celebravem shivaratri, guerra d'ous plens de purpurina, disfresses i maquillatge amb el rei XINAAVATAR i finalment l'enterrament de la sardina on els nens i nens van escriure un desitg i van cremar-lo a la foguera esperant que el seguent any es cumpl'is... van concloure aquest carnestoltes entre cendres i l'aparicio de la Vella Quaresma que ens acompanyara durant 7 setmanes.


El rey Pallofa II ya ha llegado a Koilakuntla, por segundo año consecutivo celebramos la fiesta que en europa se remonta a tiempos inmemoriales, donde las cosechas y la naturaleza marcaba el calendario.
El rey carnaval, el rey de la fiesta o el rey del carnaval es un personaje ficticio carnavalesco el cual es el centro de las fiestas. Cada año aparece el sábado bajo la apariencia de un animal o de una persona, y lee el pregón con el que se inaugura la celebración.
En su pregón, el rey da permiso para pasarlo bien sin limitaciones: es el momento de bailar y desfilar disfrazado. Pero el caos y la locura sólo duran hasta el martes. Ese día la gente se da cuenta de que tanto desorden no es bueno.
En un juicio público, el rey es declarado culpable de todo, y se le condena a muerte. Después de leer su testamento, se le quema en público. A partir de la medianoche del martes se acaba la fiesta y comienza la cuaresma.

Tortilla de patatas para el jueves graso, visita al templo porque celebrábamos Shivaratri, guerra de huevos llenos de purpurina, disfraces y maquillaje con el rey CHINAAVATAR y finalmente el entierro de la sardina donde los niños y niñas escribieron un deseo para quemarlo en la hoguera esperando que el siguiente año se cumpliera ... concluyeron este carnaval entre cenizas y la aparición de la Vieja Cuaresma que nos acompañara durante 7 semanas.Carnival King Pallofa II arrived to Koilakuntla for the second consecutive year. In Europe, carnival is been celebrated since ancient times, crops and nature marked the dates in the calendar. 
The carnival king, the king of the party or the king of carnival is a fictional character who is the center of the festivities. Each year appears dressed up as an animal or a person, and read the announcement which opens the celebration. 
In his speech, the king gives permission to have fun without any limit: it is time to dance and to join the parade. But chaos and madness only last until Tuesday. By that day, people realize that clutter is not good. 
In a public trial, the king is declared guilty of everything, and is condemned to death. After reading his will, he is burned in public. By the midnight of Tuesday the party is over, and Lent begins.
As usual, we had omelette for lunch on “Fat Thursday” and we visited the temple because we were also celebrating Shivaratri. We had loads of fun with a war of eggs filled with glitter, costumes and makeup with the King “CHINESEAVATAR” We ended the party buring the sardine, and children wrote a desire and burn it at the bonfire waiting for next year to fulfill the wish  ... this carnival was ended between ash and the appearance of “Old Quaresme” who will be around with us for the following 7 weeks.