24 d’abril de 2014

PINTANT EL KMCC // PINTANDO EL KMCC // PAINTING KMCC


Després de 3 cursos, els nois i noies del centre pinten de blanc totes les parets, tots col.laboren, grans i petits pintant i netejant.
El curs ha acabat I marxen cap als seus pobles a veure els familiars, però aquest any hi ha sorpresa,
dues voluntaries els regalen un viatget a la platja a descubrir el mar, visitar un altre estat, GOA.
Marxen tots emocionats cap a casa sabent que el 6 de maig agafaran el tren I faran el viatge més llarg que mai hagin fet.

Después de 3 cursos, los chicos y chicas del centro pintan de blanco todas las paredes, todos colaboran, grandes y pequeños pintando y limpiando.
El curso ha terminado y se marchan hacia sus pueblos a ver a los familiares, pero este año hay sorpresa, dos voluntarias les regalan un viaje a la playa para descubrir el mar, visitar otro estado, GOA.
Marchan todos emocionados a casa sabiendo que el 6 de mayo cogerán el tren y harán el viaje más largo que nunca hayan hecho.

After 3 years, the boys and girls in the center paint of white all the walls, all collaborate, big and small painting and cleaning.
The course is over and go to their villages to see their family, but this year there are surprise
two voluntary gifts then a trip to the beach to discover the sea, visiting another state, GOA.
All excited to go home knowing that on May 6, take the train and make the longest trip they had ever done.14 d’abril de 2014

JOCS D'AIGUA, arriba l'estiu // JUEGOS DE AGUA llega el verano // WATER GAMES the summer has begun

Ja només falten 10 dies per acabar el curs, i els nens i nenes d'haribala 
fan horari intensiu, la calor apreta, 39ºC
Quina millor manera de refrescar-se???  doncs amb aigua, 
globus, xeringada de colors, i galledes d'aigua, nens, treballadores 
i fins i tot les dones de la cooperativa s'hi han afegit, no ha quedat ningú sec...
les búfales cap al riu a banyar-se i pasen en processó pel mig del pati...

Ya sólo faltan 10 días para terminar el curso, y los niños y niñas de Haribala 
hacen horario intensivo, el calor aprieta, 39 º C 
Qué mejor manera de refrescarse??? pues con agua, 
globos, agua de colores, y cubos de agua, niños, trabajadoras 
e incluso las mujeres de la cooperativa se han añadido, no ha quedado nadie seco ... 
las búfalas hacia el río a bañarse y pasan en procesión por el medio del patio ...


We have only 10 days left to finish this school year, and the children from Haribala attend to school in a intensive schedule, the weather is hard, it is really hot, 39ºC. So, what is the best way to cool off? We have been playing with the water; balloons, colorful water, water buckets…  we have been playing all together, children, workers and even the women from the cooperative joined us! No one was dry :) 
The buffaloes went to have a bath in the river, they walked all together through the courtyard.


10 d’abril de 2014

RECOLLINT ELS CIGRONS // RECOGIENDO LOS GARBANZOS // PICKING CHICKPEAS

Els cigrons formen part de l'alimentació dels Indis 
i en combinació amb l'arròs una font de proteines, 
aquest any es van cultivar al terreny del costat del centre i després d'emmagatzemar els Kg de consum propi es van vendre sacs de cigrons amb un benefici de 3200 Rs.
Poc a poc es va aconseguint el projecte autosostenible.
Separar el gra de la palla és una de les feines que fan les dones d'haribala, aprofiten el vent que fa volar les pallofes i així va caient el gra a terra, tot un art veure-les treballar.

Los garbanzos forman parte de la alimentación de los Indios 
y en combinación con el arroz una fuente de proteínas, 
este año se cultivaron en terreno del lado del centro y después de almacenar los Kg. de consumo propio se vendieron sacos de garbanzos con un beneficio de 3200 Rs. 
Poco a poco se va consiguiendo el proyecto autosostenible.
Separar el grano de la paja es una de las tareas que hacen las mujeres de Haribala, aprovechan el viento que hace volar las cáscaras y así va cayendo el grano en el suelo, 
todo un arte verlas trabajar.


Chickpeas are part of the Indian diet, mixed with rice, is a source of protein.
This year we grown the chickpeas in the field next to Haribala center. We stored some Kg. for personal consumption, and also we sold kg sacks of beans with Rs 3200 of profit. 
So, little by little the project is becoming self-sustaining.
To separate the wheat from the chaff is one of the jobs that Haribala women do ,they  take advantage of the wind that blows the skins, so the grain falling on the floor, it is amazing to see them how they work.
6 d’abril de 2014

EL PROCES DE LA LLET//EL PROCESO DE LA LECHE// THE MILK PROCESS

Cada dia la jornada dels grangers Jeanna i RamaSubamma comença ben d'hora a les 6 del matí donen de menjar i beure als animals, els treuen llet i la porten cap al centre d'acollida per fer el chai dels nens i treballadors d'haribala, cada dia al matí treuen 3 litres de llet i 2 litres a la tarda.
Al cap del mes es beuen 140 litres de llet al centre d'acollida KMCC on viuen 36 nens i es venen uns 100 litres a les empreses de llet que després distribueixen a les botigues.
Amb 3 búfales ja som autosuficients, i les 3 críes que tenim encara tardaran 2 anys en donar llet.
Necessitem més búfales per poder mantenir la granja al 100% (sous, menjar pel búfals, veterinaris...). És per això que amb el què es vagi venent, al cap de l'any es podrà comprar una altra búfala i cada any anar creixent a poc a poc i consolidant el projecte de les granges.

Cada día la jornada de los granjeros Jeanna y RamaSubamma comienza bien temprano a las 6 de la mañana dan de comer y beber a los animales, les sacan leche y la llevan hacia el centro de acogida para hacer el chai de los niños y trabajadores de Haribala , cada mañana sacan 3 litros de leche y 2 litros por la tarde.
Al cabo del mes se beben 140 litros de leche en el centro de acogida KMCC donde viven 36 niños y se venden unos 100 litros a las empresas de leche que luego distribuyen en las tiendas.
Con 3 búfalas ya somos autosuficientes, y las 3 crías que tenemos todavía tardarán 2 años en dar leche.
Necesitamos más búfalas para poder mantener la granja al 100% (sueldos, comida para las búfalas, veterinarios ...). Es por ello que con lo que se vaya vendiendo, al cabo del año se podrà comprar otra búfala y cada año ir creciendo poco a poco y consolidando el proyecto de las granjas.


Every day, Jeanna and RamaSubamma, the farmers from Haribala, start working very early in the morning at 6:00 AM. They feed and give water to the animals, extract the milk from the buffaloes and take it to the KMCC center to make chai tea for children and Haribala workers. Every day they get 3 liters of milk in the morning and two liters of milk in the afternoon.
In total, 140liters of milk are drunk monthly by the 36 children who live on the center and about 100 liters are sold to companies who then distribute the milk in different stores. With the 3 buffaloes we are already self-efficent, and we also have 3 buffalo babies, it will take about two years to give us more milk.
We still need more buffaloes to keep covered 100% of the farm expenses (salaries, food for the buffaloes, veterinary…) So, with the profit of the milk selling, in one year we will be able to buy another buffalo and we plan that every year we can grow slowly and consolidate the farm project.