21 de febrer de 2011

NOVA PLANTACIÓ D'ARRÒS - NUEVA PLANTACIÓN DE ARROZ - NEW RICE PLANTING

Terrenys on es planta l'arròs.
Terrenos donde se planta el arroz.
Lands to be planted with rice.


Dones tirant els feixos d'arròs a l'aigua.
Mujeres tirando los manojos de arroz al agua.
Women throwing the rice plants into the water.Plantes d'arròs.
Plantas de arroz.
Rice plants.


El dinar es guarda en carmanyoles.
La comida se guarda en fiambreras.
Food is kept in lunch boxes.

A punt de plantar l'arròs.
A punto de plantar el arroz.
Ready to plant the rice.

La plantació es fa manualment.
La plantación se hace manualmente.
Planting is done manually.

Les dones van amb el sari arremangat
i es protegeixen de la calor amb una camisa
i un mocador al cap.

Las mujeres van con el sari arremangado
y se protegen del calor con una camisa
y con un pañuelo en la cabeza.

Women roll up their saris and
protect themselves from the sun
with a shirt and a headscarf.
Arròs finalment plantat.
Arroz finalmente plantado.
Rice planted finally.


Plantes de llenties
Plantas de lentejas
Lentils plants