20 de febrer de 2012


GRÀCIES A TOTS ELS ASSISTENTS // GRACIAS A TODOS LOS ASISTENTES //
 THANKS TO ALL ATTENDEES


Moltes gràcies als 126 assistents que van gaudir amb nosaltres la nit del passat 14 de febrer de 2012  a Cardedeu la conferencia de Prakash Chukka “Increïble Índia”
Vàrem sumar 98 abonats al sisè cicle i es van vendre 28 entrades a 5€ sumant un total 140 €
Es varen recaptar 400€ en el compte d’ Haribala de La Caixa 2100.3132.69.22001081-87  
Per veure la conferencia clica el link:Muchas gracias a los 126 asistentes que disfrutaron con nosotros la pasada noche del 14 de febrero de 2012 en Cardedeu la conferencia de Prakash Chukka “Increíble India”
Se sumaron un total de 98 abonados en el sexto ciclo y se vendieron 28 entradas a 5€ sumando un total de 140€
Se recaptaron 400€ en la cuenta de Haribala de La Caixa 2100.3132.69.22001081-87     
Para ver la conferencia clica el link :
                                                                          http://vimeo.com/37175666       


Thanks to the 126 attendees who enjoyed Prakash Chukka’s conference “Incredible India” on our last night on the 14th of february 2012 in Cardedeu.
We got 98 subscibers on the sixth cycle and we sold 28 entrance tickets for 5€ each totalling 140€
We have collected 400€ in the La Caixa Haribala account 2100.3132.69.22001081-87         
To see the conference follow this link: