27 de setembre de 2012VOLUNTARIS / VOLUNTARIOS /VOLUNTEERS

Aquest estiu han passat per aqui, en Carles i l’Ivan, la Paola i la Marta, l’Elena i en David, l'Aina i l'Aida i la Sara. Tots ells han fet activitats amb els nens. Uns classes de musica, altres classes d’anglès, altres classes de dansa... Tothom aporta el que sap fer, i gràcies a los voluntaris els nens d’Haribala s’enriqueixen amb diferents experiències.
Tothom es benvingut a Haribala, i als mesos d’estiu les visites s’intensifiquen! Moltes gràcies a tots els voluntaris que aneu passant per Haribala. Esperem mantenir el contacte amb els nens via skype o mail… tots anem fent Haribala mes i mes gran!!!

Este verano han estado por aquí, Carlos e Ivan, Paola y Marta, Elena y David, Aina y Aida y Sara. Todos ellos han hecho actividades con los niños. Unos clases de música, otros clases de ingles, otros clases de danza... Cada uno aporta lo que sabe hacer, y gracias a los voluntarios los niños de Haribala se enriquecen con diferentes experiencias.
Todo el mundo es bienvenido a Haribala, y los meses de verano loas visitas se intensifican! Muchas gracias a todos los voluntarios que habéis pasado por Haribala. Esperamos mantener el contacto con los niños vía skype o mail...  Entre todos hacemos Haribala más y más grande!!!

Last summer we have had several volunteers around; Carlos and Ivan, Paola and Marta, Elena and David, Aina and Aida and Sara.
All of them have run activities with the children, such music clasees, english classes or dance classes. Everyone does what they can do and thanks to  volunteers, Haribala children are enriched by different experiences.
Everyone is welcome to Haribala, and the summer months are intensified visits! Thank you very much to all the volunteers who have been through Haribala. We hope to keep in contact with children via skype or mail ... Among all of us we do Haribala bigger and bigger!
24 de setembre de 2012


CELEBREM EL DIA DE LA INDEPENDÈNCIA / CELEBRAMOS EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA / WE CELEBRATE INDEPENDENCE DAY

La lluita per la independència de l'Índia va començar al 1857 amb motí sipais a Meerut. Més tard al segle 20, el Congrés Nacional Indi i una altra organització política sota el lideratge de Mahatma Gandhi va llançar un moviment d'independència nacional. Les potències colonials van ser traslladades a l'Índia el 15 d'agost de 1947. 

La lucha por la independencia de la India comenzó in1857 con motín cipayos en Meerut. Más tarde en el siglo 20, el Congreso Nacional Indio y otra organización política bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi lanzó un movimiento de independencia nacional. Las potencias coloniales fueron trasladados a la India el 15 de agosto de 1947.
   
              The struggle for India’s Independence began in1857 with sepoy mutiny in Meerut. Later in the 20th century, the Indian National congress and other political organization under leadership of Mahatma Gandhi launched a countrywide Independence movement. Colonial powers were transferred to India on august 15 in 1947.
19 de setembre de 2012
Comença el curs/ Empieza el curso/ The course begins


Ja hem començat el curs amb 31 nens i nenes en el centre. Ens hem repartit en quatre habitacions; dos de nens i dos de nenes. Els nens esperen lliteres noves que arribaran el pròxim mes i les noies ja han estrenat tots els matalassos, llençols i coixins que faltaven.

Ya hemos empezado el nuevo curso con 31 niños y niñas en el centro. Nos hemos repartido en cuatro habitaciones; dos de niños y dos de niñas. Los niños esperan literas nuevas que llegaran el próximo mes y las niñas ya han estrenado los colchones, sabanas y cojines que faltaban.

We have started the New Year with 31 children in the center. We have divided into four rooms, two boys and two girls. Boys expect new bunk beds to arrive next month and the girls have already received the mattresses, sheets and pillows that were missing.