31 de juliol de 2012

CELEBREM LES SANTES //  CELEBRAMOS LES SANTES // WE CELEBRATE THE SANTES

Han arribat les SANTES a la Índia, pels que no sou de Mataró, les Santes són la festa Major de la ciutat. Aquest any han coincidit dues voluntàries de  Mataró i com a bones santeres exporten la tradición.. amb l’ajuda dels altres voluntaris hem pogut celebrar el desvetllament bellugós, el correfoc i la xeringada… Tres dels actes més tradicionals de la festa.
Els nens i nenes d’Haribala porten uns autèntics santeros dins, compten perfectamente fins a 15 i al.lucinen amb en ROVAFABES, el gegant més elegant de Koilakuntla.
Apa doncs a disfrutar dels videos i les fotos… i fins a les properes Santes, a la India, a Mataró o ves a saber on!!!!

 Han llegado les SANTES a la India, por los que no sois de Mataró, las Santes son la fiesta popular de la ciudad. Este año han coincidido dos voluntarias de Mataró y como buenas santeras exportan la tradición .. con la ayuda de los otros voluntarios hemos podido celebrar el desvetllament bellugós, el correfoc y la Xeringada ... Tres de los actos más tradicionales de la fiesta.
Los niños y niñas de Haribala llevan unos auténticos santeros dentro, cuentan perfectamente hasta 15 y alucinan con ROVAFABES, el gigante más elegante de Koilakuntla.
Ale pues a disfrutar de los videos y las fotos ... y hasta las próximas Santes, en la India, en Mataró o vete a saber donde!


Les Santes have arrived to India, for whom of you are not from Mataro, Les Santes is a traditional party of this city. This year two volunteers from Mataro have spent this special date in Haribala and they brought with them this good party to India. Thanks to the help of other volunteers, we have been able to celebrate the "desvetllament bellugós, the correfoc and xeringada" Three of the most traditional events of this party.
The boys and girls from Haribala have became  "santeros" now, they can now count to 15 perfectly and all of them love the amazing ROVAFABES, the most elegant giant of Koilakuntla.
Enjoy the videos and photos ... and see you in the next Santes event whether in India, in Mataro or wherever!


EL DESVETLLAMENT BELLUGÓS
 

EL CORREFOC
LA XERINGADAGLÒRIA LES SANTES
i fins l'any que ve..
hasta el año que viene
see you next year


25 de juliol de 2012


HEM PLANTAT ARBRES I FLORS / HEMOS PLANTADO ÁRBOLES Y FLORES / WE HAVE PLANTED TREES AND FLOWERS

Cada nen/a ha plantat un arbre i una flor en al pati d’Haribala d’aquesta manera, tenim mes ombra en el pati i les nenes tindran flors de diferents formes i colors per decorar-se el cabell.
Cada planta/arbre te un nen responsable de regar-la cada mati i vespre, li hem posat un nom a cada una i les han de cuidar.
L’aigua utilitzada es recicla de les dutxes, rentamans i lavabos. El procés de filtrat de l’aigua comença a la fosa sèptica, on només passen les aigües sobrants mitjançant unes parets de filtrat. Aquesta aigua va a parar a una trampa de greixos que es buida cada certs mesos; d'aquí passa al filtre jardinera, aquest filtre consisteix en una paret de còdols de riu i plantes que acaben de filtrar l’aigua. L'últim pas es una bassa amb altres plantes flotants on la acaben de netejar i ja es pot utilitzar per regar el jardí. D’aquesta manera estalviarem i reutilitzarem un recurs molt preuat en una zona com la d'Andhra Pradesh, L'AIGUA...


Cada niño/a ha plantado un árbol y una flor en el patio de Haribala, de este modo, tenemos mas sombra en el patio y las niñas tendrán flores de diferentes formas i colores para decorarse el pelo.
Cada planta / árbol tiene un niño responsable de regarla cada mañana i noche, le hemos puesto nombre a cada una i las tienen que cuidar.
El agua utilizada se recicla de las duchas, lavabos y fregaderos. El proceso de filtrado del agua empieza en la fosa séptica donde solamente pasan las aguas sobrantes mediante unas paredes de filtrado. Seguidamente el agua pasa por una trampa de grasas la cual se vacía cada ciertos meses. De aquí pasa al filtro jardinera, este filtro consiste en una pared de guijarros de río y plantas que terminan de filtrar el agua. El último paso es una balsa donde hay otras plantas flotantes donde se termina de limpiar y ya se puede usar para regar el jardín. De este modo ahorraremos i reutilizaremos un recurso muy preciado en una zona como Andrah Pradesh, EL AGUA ...


Each kid has planted a tree and a flower in the courtyard of Haribala, by doing this, we have more shade in the yard and girls have different flowers to decorate the hair color.
Each plant / tree has a child responsible for watering every morning i night, we have given names to each and have to take care of them.
The water used for watering the plants is recycled from showers, toilets and sinks. The water filtration process begins in the septic tank where only pass excess water through filter walls. Then the water goes to a fat trap which is emptied every few months. From there, it goes to a garden filter, this filter consists of a wall of river stones and plants that filter and clean the water. The last step is a pond where there are other floating plants where it finishes to clean the water and you can use it for the garden. By doing this, we will re-use and save a precious resource in an area like Andhra Pradesh, WATER ...