17 de març de 2012

PREPARACIÓ DEL FLASHMOB / PREPARACIÓN DEL FLASHMOB / FLASHMOB PREPARATION


Estem preparant un flashmob a favor de la ONG Haribala
Un flashmob consisteix en sortir espontàniament al carrer per ballar una coreografia 
i animar als vianants a ballar amb nosaltres, al final es repartiran globus i tríptics de la ONG
es farà un vídeo i es penjarà posteriorment.
Us volem invitar a aquest acte per tal de fer visible la ONG, seran uns minuts. Es molt important la difusió d’aquest esdeveniment.
Us animem a tots a aprendre el ball:


DIA: DIUMENGE 15 D’ABRIL
LLOC: PLAÇA UNIVERSITAT (BARCELONA)
HORA: 11:45
DURADA: 10 MINUTS


Estamos preparando un flashmob a favor de la ONG Haribala
Un flashmob consiste en salir espontáneamente a la calle para bailar una coreografía y animar a los peatones a bailar con nosotros, al final se repartirán globos y trípticos de la ONG, se grabara un video y se colgara posteriormente.
Os queremos invitar a este acto por tal de hacer visible la ONG, serán unos minutos. Es muy importante la difusión de este evento.
Os animamos a todos a aprender este baile:


DIA: DOMINGO 15 DE ABRIL
LUGAR: PLAÇA UNIVERSITAT (BARCELONA)
HORA: 11:45
DURACIÓN: 10 MINUTOS

We are preparing a flashmob in favor of the NGO Haribala
A flashmob is about  spontaneously going out into the street to dance a choreography and encourage pedestrians to dance with us. At the end, balloons and leaflets will be distributed by the NGO, the dance will be filmed and uploaded.
We would like to invite you to this act in order of making visible the NGO. It will be a few minutes. It is very important to spread this event.
We encourage everyone to learn this dance:


DAY: SUNDAY 15 APRIL
WHERE: PLAÇA UNIVERSITAT (BARCELONA)
TIME: 11:45
DURATION: 10 MINUTES
FESTA INDIA / FIESTA INDIA / INDIAN PARTY
 
El proper diumenge 25 de març a les 18h de la tarda tindrà lloc la festa Índia organitzada per Haribala ONG. Es celebrarà a la nau IVANOW (Carrer Hondures 28-30, 08027, Barcelona) El preu de la entrada serà 3 euros.
Gaudirem de diferents activitats així com:
-          Explicacions i projeccions de la ONG
-          Exposició de fotografies realitzades per els nens
-          Exhibició i taller de Bollywood, Tollywood i dansa clàssica india (Kathaky Odissi)
-          Taller de Yoga
-          Contacontes
-          Venta de productes indis (menjar, artesania)
  
El próximo 25 de marzo a las 18h de la tarde tendrá lugar la fiesta india organizada por Haribala ONG. Se celebrara en la nave IVANOW ( Calle Honduras 28-30 , 08027, Barcelona) El precio de la entrada será 3 euros.
Disfrutaremos de diferentes actividades tales como:
-          Explicaciones i proyecciones de la ONG
-          Exposición de fotografías realizadas por los niños
-          Exhibición y taller de bollywood, tollywood y danza clásica india Taller de Yoga
-          Cuenta cuentos
-          Venta de productos indios (comida, artesanía)

The next 25th of march at 18:00 Haribala NGO is taking place for a Indian party. It will be celebrated at IVANOW ( Calle Honduras 28-30 , 08027, Barcelona)  The entrance fee will be 3 euros.
We will enjoy different activities such:

-           Speeches and projections about the NGO
-           Exposition of pictures shooted by the children
-           Bollywood, tolywood and classic indian dance (Kathaky Odissi) Exibition and workshop
-           Stroyteller
-           Sale of indian products (food, crafts)

 dissenyat per Lorena Franzoni/  diseñado por Lorena Franzoni/ Designed by Lorena Franzoni

NOUS VIDEOS, NUEVOS VIDEOS, NEW VIDEOSHARIBALA ha celebrat el primer taller de balls de Bollywood, esperem poder-ne fer molts més...

HARIBALA ha celebrado el primer taller de bollywood, esperamos poder hacer muchos más...

HARIBALA has celebrated the first Bollywood dance classes, we hope to run more courses in the future...La Patri i l'Anna se'n van després d'un mes a Haribala, han muntat de Ludoteca i la sala de cinema...  el dia de la seva despedida van regalar als nens aquest video, GRÀCIES...

Patri y Anna se van después de un mes en Haribala, montaron la Ludoteca i la sala de cine...  el día de su despedida regalaron a los niños este video, GRACIAS...

Patri and Anna were in Haribala for a month, they built the Toy Library and cinema room... At their leaving party, they surprised the children with this video, THANKS...